image/svg+xml

Mentale gezondheid op het werk bevorderen: volg deze management tips

By:

Inmiddels is het overduidelijk: Mentale gezondheid is een cruciale component in ons algemene welzijn. Geen wonder dat mental wellbeing op de werkvloer steeds meer aandacht krijgt.

Focus op degelijk management

Mentale gezondheidsdagen, sabbaticals, vierdaagse werkweken, yogaruimtes en verbeterde voordelen of apps voor counseling zijn slechts enkele voorbeelden uit het aanbod dat werkgevers aanbieden. En dit als reactie op de toenemende psychologische onrust onder hun personeel. Deze stappen hebben hun verdienste, maar zijn helaas ontoereikend.

De sleutel tot mentaal welzijn op het werk ligt bij mensgericht management. Het menselijke aspect en omgaan met collega’s vanuit een gedeelde basis van betekenis en respect moet de norm zijn. En dat geldt des te meer wanneer we onder druk werken in onzekere tijden. 

In 2019 verklaarde The CEO Roundtable in de Verenigde Staten: “Als werkgevers hebben we de verplichting om prioriteit te geven aan geestelijke gezondheid op hetzelfde niveau, met dezelfde focus als lichamelijke gezondheid.” 

Het integreren van psychologische fitheid in de organisatiestrategie is essentieel voor het geestelijk welzijn. Zeker na de Covid-19 pandemie, staan we voor een tsunami van geestelijke gezondheidsproblemen. Het aantal gevallen van depressie, angst en psychologische problemen is tijdens de pandemie meer dan verdrievoudigd. Met twee jaar telewerk en sociale afstand is uitgebreide ondersteuning van de mentale gezondheid een echte zakelijke noodzaak geworden. 

Onderzoek bij Millennials, Gen Z-ers, LGBTQ+, en etnische minderheidsgroepen heeft aangetoond dat deze groepen aanzienlijk vaker te maken hebben met stresssymptomen op het gebied van de geestelijke gezondheid en hun baan opgeven vanwege deze emotionele uitdagingen. En een degelijk inclusiebeleid is van vitaal belang voor het creëren en in stand houden van een succesvolle werkplek, een werkplek die gebaseerd is op het principe dat alle mensen zich persoonlijk en professioneel kunnen ontplooien. 

Je kunt geestelijke gezondheid niet uitbesteden

Bijstandsprogramma’s voor medewerkers kunnen mensen in contact brengen met een behandeling zodra problemen zijn vastgesteld. Maar wat met preventie? Hoe kunnen organisaties een emotioneel gezonde werkomgeving creëren? Bedrijven investeren steeds meer in mentale fitheid en creëerden functies zoals de Chief Wellness Officer.

Deze maatregelen kunnen een positief effect hebben Maar het is niet de bedoeling om verantwoordelijkheden te delegeren naar 1 persoon of te catalogeren. Het zijn vooral alledaagse handelingen vaak zwaarder doorwegen dan goedbedoelde (en vaak dure) programma’s.

Wie ervaring heeft met programma’s rond MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kan hierover mee praten: De doelstellingen die je stelt beschouw je best als een aanvulling op het werk, niet als het werk zelf. Je kan het mentale welzijn van je medewerkers met andere woorden niet zomaar uitbesteden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie en het management neemt hierbij best het voortouw.

Degelijk management bevordert de geestelijke gezondheid

Je kan je managers training aanbieden, ofwel een voorbeeld stellen en hen aanmoedigen om het werk met een meer stimulerende ingesteldheid te benaderen. Nu we stilaan de gevolgen van de pandemie aan het verwerken zijn, is het tijd om van sociale afstand over te gaan naar een diepere interpersoonlijke verbondenheid. 

Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden, onrealistische verwachtingen of respectloos gedrag ondermijnen de motivatie en het gevoel van eigenwaarde. Omgekeerd kunnen dagelijkse interacties het werk betekenis geven. Het zit hem in de kleine dingen, zoals bijvoorbeeld collega’s bij hun naam noemen, nieuwsgierig zijn naar hun interesses buiten het werk, stilstaan om echt te luisteren, en tijd maken en stoppen om iedereen fysiek te zien: dat zijn slechts enkele concrete acties die het gevoel van erbij te horen aanzienlijk aanwakkeren. En het lijkt misschien evident, maar het gebeurt nog veel te weinig: complimentjes geven en even de tijd nemen om prestaties te erkennen. Deze eenvoudige dagelijkse taken zorgen ervoor dat medewerkers makkelijker hun dagelijkse taken beter kunnen koppelen aan een hoger doel. Zo hebben ze de indruk dat ze bijdragen tot de purpose van de organisatie. En dat geeft hun werk (en dus ook hun leven) zin.

Consequente en duidelijke communicatie, de tijd en ruimte geven voor vragen die geen voor de hand liggende antwoorden hebben. En niet enkel vragen “Hoe gaat het?”, maar ook “Hoe kan ik helpen?”. Dit alles draagt bij tot een cultuur van respect en menselijkheid.

Vragen zoals “Hoe ben je veranderd in de tijd dat je thuiswerkte?” zijn bijzonder handig hierbij. Zeker als je nog een stapje verder kan gaan, zoals: “En als gevolg van die persoonlijke veranderingen, hoe denk je dat wij als team onze manier van werken moeten veranderen?” Dit zet de toon voor gedeelde groei. En het geeft meteen ook aan dat je erkent dat je niet gewoon kan doen alsof er niets is veranderd. En door vragen te stellen zoals “Hoe kan ik je helpen succesvol te zijn?” maak je interacties nog persoonlijker. En je versterkt hiermee ook nog de component van een zorgcultuur.

Je kunt het mentale gezondheidstraining noemen. Of ook gewoon simpelweg degelijk management.

We voelen ons allemaal beter en werken beter wanneer onze geestelijke gezondheid wordt beschermd en bevorderd. Laten we deze crisis op het gebied van geestelijke gezondheid aangrijpen om het welzijn van je personeel te herwaarderen en mensgericht leiderschap centraal te stellen in alle managementtrainingen.

Meer lezen over mentaal welzijn op het werk? Dat kan hier!