De 4 voordelen van Employee Engagement
image/svg+xml
Aura

De 4 voordelen van Employee Engagement

By:

Sinds het einde van de recessie scoren de cijfers over jobtevredenheid opnieuw hoog. Paradoxaal genoeg blijkt 87% van de medewerkers echter niet geëngageerd (bron: Gallup). Als specialist in employee engagement zien we dagelijkse de impact van een hoge betrokkenheid in organisaties. Je kan het ook lezen in onze publieke employee engagement index. Daarom organiseren we ook de allereerste employee engagement awards.

We lichten hieronder de 4 belangrijkste voordelen van employee engagement uit:

1. Bron van productiviteit

Een gelukkige medewerker is een betere medewerker. Niet alleen heeft dit een positieve invloed op de sfeer binnen een bedrijf, maar ook op de inkomsten van een bedrijf. Bedrijven met geëngageerde medewerkers die zonder mopperen naar het werk rijden op maandagochtend, genereren 2 keer zoveel inkomsten en 4 keer zoveel winst. Fact.

Gelukkige medewerkers zorgen op hun beurt dan weer voor gelukkige klanten, die op hun beurt de aandeelhouders gelukkig maken/houden.

2. Say, stay & strive

Een medewerker die zich goed voelt in zijn/haar bedrijf en toegewijd is, spreekt veel over het bedrijf. Hij zal fier spreken over het beleid, de werkomgeving en de kansen die ze krijgen binnen hun bedrijf. Dat engagement versterkt op zijn beurt de retentie. Geëngageerd als ze zijn, zullen ze proberen om verwachtingen te overtreffen en samen met het management te streven naar een goede werking en bedrijfssfeer.

3. Hoger engagement = Verbeterde communicatie

Medewerkers met weinig engagement kenmerken zich door beperkte communicatie, tevens een typisch kenmerk van de silocultuur. Ze blijven in hun schelp, waardoor interactie en feedback vermeden worden. Geëngageerde medewerkers houden er een gezonde, open communicatie op na. Ze bouwen sterke werkrelaties op met collega’s en directie.

4. Cultuur van ondernemerschap

Een medewerker die zich betrokken voelt is proactief. Hij brainstormt graag mee en denkt sneller ‘out of the box’. Vanaf dat een medewerker het gevoel heeft dat hij/zij fouten mag maken en deel uit maakt van de bedrijfscultuur, wordt er automatisch meer initiatief genomen. Uit een artikel van HBR over “Purpose driven Organizations” blijkt dat een cultuur van intrapreneurship een aanzienlijk effect heeft op de betrokkenheid van medewerkers. Wanneer proberen en “mogen falen” deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, wordt zelf initiatief nemen als het ware een automatisme.

De voordelen van employee engagement zijn duidelijk. Tegenwoordig droomt zowat iedere werkgever van geëngageerd personeel dat uit eigen wil die ‘extra mile’ gaat. Als u het ons vraagt, is dit geen onbereikbare droom. Een quick win of magische formule bestaat er niet. Realistischer is echter om de betrokkenheid van medewerkers te bekijken als een traject dat de nodige energie en tijd vraagt.

Employee engagement is een stiel, die het nodige boetseerwerk vergt en vaak onderschat wordt. Zelf aan de slag gaan is een mogelijkheid, maar wordt er een van vallen en opstaan. Waarom niet opteren voor de samenwerking met experten? Ondersteund door data en inzichten via het platform en volgens een beproefde methodologie heeft u alvast veel meer slaagkans om uw volgende niveau van medewerkersbetrokkenheid te bereiken.