Provincie Vlaams-Brabant

Welzijn op het werk bij de provincie Vlaams-Brabant

Welzijn op het werk bij de provincie Vlaams-Brabant: de Herculeaanse aanpak.

Het welbevinden van haar medewerkers ligt de provincie Vlaams-Brabant na aan het hart. Dat dit geen holle woorden zijn, blijkt o.a. uit de tweejaarlijkse Dag van het Personeel voor al haar medewerkers. Maar daar blijft het niet bij: ook doorheen het jaar levert de provincie concrete inspanningen op dat vlak.

Na enkele conceptuele wijzigingen sinds de oprichting van de provincie in 1995, werd er voor 2018 een behoorlijk ambitieus plan uitgewerkt. De provincie wenste zich te profileren als een dynamische werkgever. Daarnaast kwam de nood aan het licht om nog meer te investeren in het welzijn van de medewerkers en hun work-life balans.

Dat zette het provinciebestuur ertoe aan om het dit jaar over een andere boeg te gooien. Zo wilde het alle initiatieven rond welzijn bundelen in één en hetzelfde traject naar de personeelsdag. Binnen dat traject gingen de medewerkers de uitdaging aan om 4 concrete doelstellingen te behalen. De Dag van het Personeel vormde zo het sluitstuk van die doelstellingen.

Traject naar de Dag van het Personeel

Vanuit onze vele contacten in het bedrijfsleven merken we dat het huidige welzijnsbeleid al te vaak de nadruk gelegd op het fysieke welzijn. Terwijl er net een groot aantal medewerkers afhaakt wanneer er vanuit de organisatie te veel nadruk ProvincieVlaamsBrabant2018-155wordt gelegd op het bewegingsluik. De groep die zich wel aangesproken voelt, is typisch sowieso al erg actief en behoeft eigenlijk geen verdere ondersteuning op dat vlak. Andere cruciale componenten in het welzijnsbeleid, zoals het mentale, sociale en voedingsaspect, worden dan weer in één ruk over het hoofd gezien. Op die manier riskeren natuurlijk heel wat goedbedoelde initiatieven aan hun doel voorbij te schieten.

Bij Herculean pleiten we al jaren voor een holistische aanpak (Mentaal-Fysiek-Voeding-Sociaal), waarbij de mens in zijn geheel wordt beschouwd, zonder de klassieke grens tussen privé- en werkleven. Daarbij kunnen we niet genoeg benadrukken dat de verschillende aspecten in evenwicht moeten bestaan. Een voorbeeld om deze stelling te illustreren: op een fanatieke manier sport beoefenen zonder aandacht voor mentale rust of een aandacht voor familie of vrienden is eerder destructief voor de veerkracht van een persoon.

Niet elke medewerker wordt bovendien getriggerd op dezelfde manier. Door medewerkers in eerste instantie de kans te geven om aan te sluiten bij 1 van de 4 doelstellingen die het best bij hem/haar past, worden ze meegenomen in een evolutiepad.

We willen medewerkers daarnaast maximaal responsabiliseren om zelf hun welbevinden in handen te nemen en hiervoor niet enkel de verantwoordelijkheid af teDag van het Personeel 2018 schuiven naar externe factoren. Twaalf weken volstaan om nieuwe gewoonten aan te leren. Indien nieuwe gewoonten dagelijks worden beoefend, krijgt de medewerker op een natuurlijke manier interesse voor de andere doelstellingen en krijgt hij/zij het gevoel dat deze verandering vanuit zichzelf komt. Deze evolutie is veel krachtiger dan een signaal dat van buitenaf komt.

In dat kader werden 4 doelstellingen vooropgesteld, die hieronder kort beschreven worden. Hoe kan je completer, evenwichtiger worden? Als mens? Als medewerker? Door deze 4 doelstellingen na te streven. Daarbij word je ondersteund door je werkgever, de Provincie, maar ook eigen spontane initiatieven zijn welkom, zowel op het werk als thuis.

  • MENTAAL EVENWICHT: op een proactieve manier omgaan met stress, overdaad aan (digitale) informatie, persoonlijke evolutie, ontdekken van talenten, voorkomen van burn-out verschijnselen.
  • FYSIEK EVENWICHT: voldoende bewegen op eigen tempo, met respect voor het lichaam en rekening houdend met een zittend beroep en jachtig levenstempo.
  • VOEDINGS EVENWICHT: voeding is het beste medicijn. Aandacht voor een gezond en realistisch voedingspatroon.
  • SOCIAAL EVENWICHT: omgang met collega’s, vrienden en familie is bepalend voor persoonlijk welzijn. Overlapping van individuele waarden en organisatiewaarden.

Dit stimuleren, monitoren en meten gebeurt door het welzijnsplatform -voor de gelegenheid in een jasje van de provincie Vlaams-Brabant gestoken. En dat is meteen ProvincieVlaamsBrabant2018-253de grootste meerwaarde. Geregistreerde medewerkers kunnen er immers zelf hun acties ingeven, zich inschrijven voor events, inpiratie zoeken, elkaar aanmoedigen,… en zo hun eigen balansoverzicht bekijken.

Dag van het Personeel

De afsluiter van het traject -de Dag van het Personeel dus- bestond uit een sportieve competitie in een festivalsfeer op het Provinciaal Domein in Kessel-Lo. Al is “sportief” nogal misleidend: gezellig samenzijn in een toffe ambiance stond voorop, aangevuld met ludieke uitdagingen en met aandacht voor ontmoetingen tussen de collega’s. In teams van 5-7 spelers, gingen de medewerkers 8 diverse uitdagingen aan die toegankelijk waren voor iedereen. De hele dag stond bovendien in het teken van de 4 doelstellingen die vooropgesteld werden in het voorafgaande traject: Mentale – Fysieke – Voeding – Sociale Balans.

Na het ontbijt kregen de collega’s vrijwel meteen ook een stevige hersenbreker te verteren. Na de opwarming, stonden dan ook de eerste uitdagingen voor de deur. Na afloop van die eerste reeks activiteiten, genoot iedereen zichtbaar van de soep en het pastabuffet. Met die meer dan nodige dosis koolhydraten achter de kiezen, was het tijd voor de laatste activiteiten. En of de deelnemers er plezier in hadden! Net voor de prijsuitreiking werden de collega’s nog getrakteerd op een brede waaier aan Vlaams-Brabantse specialiteiten. Want voor heerlijk eten en drinken, hoef je het echt niet ver te zoeken.

Net als bij het voortraject, is communicatie hier het sleutelelement voor succes. Die verliep nagenoeg volledig via het welzijnsplatform, waar de teams ook hun eigen (team)profiel naar hartelust konden personaliseren met een teamfoto, slogan,… Ook in dit kader nam het welzijnsplatform het gros van de administratieve rondslomp volledig weg, zodat zowel de provincie als wij konden focussen op wat écht telt: een maximale beleving creëren. En over het het resultaat zullen de ambtenaren hopelijk nog lang napraten.

Heb je ook hulp nodig om jouw employee engagement playbook te bedenken en uit te rollen?

Herculean Alliance bouwt een ecosysteem van employee engagement specialisten die organisaties helpen om engagement te meten en verbeteren.

Steeds meer bedrijfsleiders geven aan dat engagement van medewerkers hoog op de agenda staat. Uit onderzoek van Gallup blijkt echter dat 87% van de werknemers niet geëngageerd is.

“In the age of digital transformation and war on talent, employee engagement should be our number one priority” (Satya Nadella)

Dit spanningsveld doet de vraag rijzen naar de meest doeltreffende manier om een sterke community uit te bouwen. Geen sinecure met 4 generaties op de werkvloer, zo blijkt. Een nieuw soort leiderschap dringt zich op.

Bij Herculean Alliance geloven we in een ambachtelijke aanpak, die 3 sleutelelementen (cultuur, tools en fysieke locatie) combineert over de hele employee experience. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan hierbij functioneren als de lijm.

Om deze complexe uitdagingen aan te gaan, bouwt de Herculean Alliance dus een ecosysteem. Een genetwerkte organisatie van specialisten in employee engagement die organisaties helpenom de betrokkenheid binnen hun community te meten en verbeteren. Medewerkersbetrokkenheid en klantentevredenheid zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze aanpak? Die delen we op in 4 pijlers: Programma’s & Methodologie (Aura)Events (Fabrica)Platform (Machina) en Formats (Arena).