pau employee engagement awards
image/svg+xml
Aura

Interview met Pàu winnaar Employee Engagement Awards 2023

By:

Pàu is een van de 4 winnaars van de Employee Engagement Awards 2023 in België. Hoe ze dit aanpakten en waarom ze deze titel in de wacht sleepten, dat kom je te weten in het interview dat presentatrice Valerie Thys afnam met Anthony Iudicello, founder van Pàu, en Thierry Marien, Head of HR.

VALERIE: Anthony, jullie slogan is ‘Think Human, Act Digital’. Wat betekent dit?

De combinatie van menselijke creativiteit en digitale technologie heeft me altijd gefascineerd, vooral binnen het intense proces van digitaal productontwerp en -ontwikkeling. Mijn streven is altijd geweest om een organisatie te creëren waarin de focus ligt op mensen, waar uitzonderlijke individuen worden aangetrokken en gewaardeerd. Het is een plek waar persoonlijke groei wordt gestimuleerd, en waar elke collega waardevol bijdraagt aan gezamenlijke projecten met behulp van digitale media.

In onze hedendaagse samenleving is digitale technologie onmisbaar geworden, wat ons leven op verschillende manieren vergemakkelijkt. Digitale productontwerpers worden echter geconfronteerd met de uitdaging om producten te ontwikkelen die in dienst staan van mens en maatschappij. Bij Pàu omarmen we deze uitdaging met ons motto: “Think human – Act digital.” We streven ernaar een brug te slaan tussen menselijk denken en digitale actie, een verbinding te leggen tussen het menselijke en het digitale.

De vier begrippen – mens, technologie, denken en handelen – vormen een intrigerend vraagstuk dat ons allen bezighoudt: hoe verhouden mens en technologie zich tot elkaar? Het streven naar een antwoord op deze vraag vergroot niet alleen ons begrip, empathie, integriteit en wereldbeeld, maar biedt ook de mogelijkheid om onze verbeeldingskracht en creativiteit onbeperkt te ontwikkelen en onszelf beter te begrijpen. We beschouwen technologie niet slechts als een middel, een tool of een instrument om menselijke doeleinden te bereiken. De mens heeft autonomie over technologie, maar we erkennen ook dat technologie meer kan zijn dan slechts een middel: het vormt fundamenteel ons leven en de omgeving waarin we dat leven leiden.

employee engagement awards pau

Valerie: Jullie hebben een duidelijke visie, missie en waarden gedefinieerd. ‘Unleash a better self’ is de slogan. Medewerkers worden betrokken in het project. Het plaatje klopt. En dan slaat plots de economische realiteit toe. Klanten die projecten on hold zetten, mindere verkoopsresultaten,… Hoe reageer je als de strategie in duigen dreigt te vallen? De eerste reflex is om alles rond engagement in de koelkast te zetten. Hoe gebeurt dat bij jullie?

Thierry: In tijden van economische uitdagingen hebben we bij Pàu geleerd dat het des te crucialer is om onze visie, missie en waarden hoog te houden, zelfs wanneer de economische realiteit dreigt tegen te zitten. Onze slogan, ‘Unleash a better self’, blijft ons kompas, zelfs als de omstandigheden moeilijker worden.

In plaats van terug te schrikken en engagement op een laag pitje te zetten, geloven we sterk in het versterken van onze interne en externe banden. Intern organiseren we diverse initiatieven, waaronder Pàu Connects, Coach Café en Lunch & Learns. Deze bijeenkomsten bevorderen niet alleen de interactie en informatie-uitwisseling binnen ons team, maar benadrukken ook het belang van collegialiteit en samenhorigheid. We erkennen dat in tijden van uitdaging, het versterken van de onderlinge banden nog essentiëler wordt.

Om een gevoel van verbondenheid te creëren, stimuleren we niet alleen de samenwerking binnen teams met activiteiten zoals yoga sessies en gezamenlijke sportevenementen zoals de 10 Miles, maar we zorgen er ook voor dat deze initiatieven een plaats hebben in de bredere context van community building en zijn we ook partner in The Beacon, een initiatief van Imec, UA, haven Antwerpen – Brugge, daar richten we ons op innovatie thema’s rond duurzaamheid, mobiliteit, smart cities en smart logistics. Hierdoor bouwen we niet alleen aan een sterker intern team, maar ook aan waardevolle relaties met externe partners en organisaties.

Belangrijk is ook onze open communicatie over de stand van zaken binnen Pàu. Zelfs tijdens mindere periodes houden we onze medewerkers continu op de hoogte, waardoor een cultuur van transparantie en vertrouwen ontstaat. We begrijpen dat in uitdagende tijden het versterken van betrokkenheid niet alleen een doel op zich is, maar ook een krachtige strategie om samen sterker uit de storm te komen.

employee engagement awards pau

Valerie: Innovatie loopt als een rode draad doorheen jullie dossier. Een opvallend initiatief is jullie crowd innovation project. Kan je daar iets meer over vertellen?

Thierry: In onze voortdurende zoektocht naar innovatie hebben we een opvallend initiatief genomen met ons crowd innovation project.

Als pilootproject hebben we drie specifieke vragen geformuleerd, gericht op kantoorinrichting, ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van nieuwe collega’s.

employee engagement awards pau

Het project doorliep verschillende fasen, waarbij we input van al onze medewerkers verzamelden op een speciaal platform. Essentieel was de mogelijkheid tot feedback, waarmee we de ideeën verder konden verfijnen. Via twee stemrondes hebben we de meest populaire ideeën geselecteerd. Momenteel zijn we bezig met het nemen van beslissingen op basis van de ontvangen stemmen, waarbij we niet alleen het meest populaire idee willen kiezen, maar ook rekening houden met de haalbaarheid binnen ons budget.

Wat dit nog krachtiger maakt, is de transparantie in onze communicatie over de selectiecriteria, namelijk de populariteit van de ideeën en hun financiële haalbaarheid. Deze criteria zijn vanaf het begin helder gecommuniceerd, waardoor het hele proces een transparante en participatieve ervaring is geweest voor alle betrokkenen binnen onze organisatie.

De uitkomst van dit project zal dus ook als leidraad dienen voor onze acties in 2024. We zijn van plan deze participatieve en transparante benadering voort te zetten, waarbij de stem van onze medewerkers een sleutelrol speelt in het vormgeven van onze toekomstige initiatieven.”

Valerie: Duurzaamheid is ook belangrijk voor jullie. Jullie hebben het niet alleen over een Better Self. Maar ook een Better Society. Hoe vertaalt dat zich in de praktijk? Of in het bedrijfsmodel?

In een steeds complexere wereld spelen digitale oplossingen een cruciale rol bij het vormgeven van maatschappelijke veranderingen. Het is  een belangrijk onderdeel van Pàu’s inzet ‘Unleash Creativity and Design to develop a better self, a better society’. 

Sociale media hebben het maatschappelijk debat getransformeerd. Ze bieden mensen de mogelijkheid om zich snel en eenvoudig te organiseren en ideeën te delen, wat niet alleen de betrokkenheid bij politieke  of sociaal-economische kwesties vergroot, maar ook een platform biedt voor het stimuleren van creatieve oplossingen.

Algoritmen en artificiële  intelligentie worden steeds vaker ingezet om inhoud te personaliseren en te filteren. Ondanks het risico dat mensen alleen worden blootgesteld aan informatie die hun bestaande opvattingen bevestigt, draagt Pàu’s nadruk op creativiteit en ontwerp bij aan het doorbreken van deze echo-kamereffecten. Door digitale oplossingen te ontwikkelen die diversiteit en verschillende perspectieven bevorderen, streven we naar een maatschappelijke omgeving waarin ideeën worden uitgewisseld en creativiteit wordt gestimuleerd.

De discussies over privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens, voortkomend uit de groeiende verzameling van persoonsgegevens, worden bij Pàu benaderd met een focus op ethiek en verantwoord gebruik van technologie. Ons doel is om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen die niet alleen de privacy van individuen respecteren, maar ook bijdragen aan een beter geïnformeerde en betrokken samenleving.

De snelle technologische ontwikkeling en de veranderingen op de arbeidsmarkt leiden binnen Pàu tot discussies over het inzetten van digitale oplossingen om mensen te beschermen tegen werkverlies. Tegelijkertijd streven we naar een eerlijke verdeling van de voordelen van technologische vooruitgang. Onze benadering richt zich op het gebruik van technologie om vaardigheden te verbeteren en nieuwe kansen te creëren, waardoor een duurzame en inclusieve maatschappij ontstaat waarin iedereen mee is met de digitale vooruitgang.

We werken samen met overheidsbedrijven zoals De Vlaamse Overheid, VRT, De Lijn en Digipolis om gebruiksvriendelijke en toegankelijke informatie voor de burger te garanderen. In de sectoren van engineering, bouw en vastgoed zetten we in op veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt digitaal bouwen. In de mobiliteitssector zetten we in op innovatie in samenwerking met Polestar waar we streven naar digitale transformatie ter ondersteuning van vergroening, elektrificatie en efficiënt beheer van het wagenpark. Onze inspiratiebron zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarmee we actief willen bijdragen aan een betere wereld.

employee engagement awards pau