yves vekemans inge van belle hercules trophy herculean alliance belgie dubai
image/svg+xml
Herculean Alliance

Woord van de founders

By:

Misschien kreeg je dit weekend het krantenartikel te lezen dat ons project in een negatief daglicht stelt. We begrijpen goed dat je je daar vragen bij stelt. 

Open communicatie is 1 van de pijlers waarin we geloven om een sterk team te bouwen. Daarom gaan we de komende dagen graag in gesprek met zoveel mogelijk mensen uit ons ecosysteem. Met andere woorden: We willen van jou horen!

Vooreerst willen we duidelijk maken dat het persartikel het initiatief is van een enkele misnoegde aandeelhouder, en allesbehalve de mening vertegenwoordigt van de meerderheid van onze aandeelhouders. Ons recht van antwoord vonden we maar gedeeltelijk terug in het artikel. We staan altijd open voor kritische meningen, maar anoniem via de pers communiceren was wel bijzonder ongelukkig.

Op sociale media kan je zien dat we altijd transparant zijn over ons reilen en zeilen. En ook nu hebben we niets te verbergen. Het ondernemerspad verloopt niet steeds over rozen, en dat heeft corona opnieuw duidelijk gemaakt. Onder het motto “bluvn goan” hebben we steeds de rug recht gehouden en onze eigen middelen en energie ingezet om telkens opnieuw zeer succesvolle Hercules Trophy’s, Employee Engagement Awards en andere evenementen te organiseren. Met dank aan onze partner Kris en projectleider Bram die focussen op België, terwijl wij over en weer vliegen vanuit Dubai waar we al sinds 2011 actief zijn en sinds 2021 wonen.

Achter de schermen waren we sinds het begin van het jaar bezig om een noodzakelijke herstructurering van het bedrijf voor te bereiden na 2,5 verschrikkelijke coronajaren. Eind juni, eindelijk terug na een volwaardig seizoen, hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering waar we 100% van de stemmen kregen om door te gaan met onze transformatie. Zo’n herstructurering voorbereiden doe je in alle rust met de meer dan 20 aandeelhouders en crowdfunders, elk met hun eigen bezorgdheden en belangen. Daarom was Yves de voorbije 3 maanden non-stop in België. Door onze specifieke CV structuur komen er heel wat experten kijken bij zo’n complexe operatie. Niet evident tijdens de vakantieperiode en bovendien zijn we gebonden aan allerhande regels, waardoor we niet zomaar kunnen communiceren naar de buitenwereld. Yves keerde eind augustus terug naar Dubai, met het akkoord van de noodzakelijke meerderheid van de aandeelhouders.

We gingen ervan uit dat onze klanten of partners niet geïnteresseerd zijn in de technische details van een dergelijke operatie. De kernelementen zijn: het eigen vermogen terug versterken, de schulden en het verlies verlagen, de cv-structuur omzetten naar een bv, de verhoudingen tussen aandeelhouders maximaal proberen te behouden, een nieuwe raad van bestuur samenstellen en een groeiplan implementeren. De kosten werden in de voorbije jaren al zwaar gesnoeid. Na deze operatie kleuren de financiële indicatoren terug groen.

Vorige week zagen we dat ons groeiplan al goed lukt. Meer dan 200 teams (220 om exact te zijn) zijn nu al ingeschreven voor de Hercules Trophy jubileumeditie 2024. Dat is een groei van 100% t.o.v. de jaren voor corona. En deze week kregen onze aandeelhouders een save the date in de bus voor een bijzondere algemene vergadering die gepland staat voor begin oktober -als dit lukt in de agenda van onze notaris, accountant, revisor en advocaten. We zaten dus goed op koers, en zouden dit nu ook keihard verder willen zetten. 

We hopen dat je onze openheid apprecieert en dat we dus ook op jouw blijvende steun kunnen rekenen. In het afgelopen weekend kregen we al van de vele aandeelhouders nog eens de bevestiging van hun vertrouwen in ons en het geloof in toekomst van onze vennootschap. En dat was in dit zwarte weekend voor ons (en onze familie) alvast een lichtpuntje. Vandaag de dag is er meer dan ooit nood aan initiatieven om medewerkers te verbinden, het welzijn te verbeteren en de organisatiecultuur te versterken. Dat is de maatschappelijke visie die we met Herculean Alliance nastreven. In goede en kwade dagen. 

Heb je vragen, twijfels of bezorgdheden? Bel ons, schrijf ons. We gaan graag in gesprek met je. 

Herculeaanse groeten,

Inge & Yves

Yves Vekemans: yves.vekemans@herculeanalliance.com, WhatsApp +971.585937468 
Inge Van Belle: inge.van.belle@herculeanalliance.com,  WhatsApp +32.473819946