image/svg+xml
Aura

Mentaal welzijn op het werk? Denk aan de 4 C’s.

By:

Sinds de wereldwijde pandemie is de geestelijke gezondheid van de werknemers is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% zich zorgen maakt over hun geestelijke gezondheid. Hierbij noemt meer dan driekwart van de respondenten stress en burn-out als de grootste uitdagingen.   

Organisaties moeten hun rol heroverwegen om de mentale gezondheid van hun medewerkers te helpen beschermen, zoveel is duidelijk. Volgens McKinsey & Company is de vereiste mindset shift niets minder dan een “revolutie“. De verwachtingen van werknemers over hoe hun bedrijf hun mentale gezondheid ondersteunt worden steeds. Daarbij moeten werkgevers op deze vraag inspelen als ze hun talent willen behouden. 

Julie Lee, psycholoog en coach, identificeerde hierbij 4 C’s. Deze helpen organisaties beter tegemoet te komen aan de geestelijke gezondheidsbehoeften van hun werknemers: commitment, culture, care, en community. (betrokkenheid, cultuur, zorg en gemeenschap).

1. Commitment

Werkgevers moeten eerst en vooral begrijpen waarom de gezondheid van hun medewerkers belangrijk is. Dan pas kan de betrokkenheid van het leiderschapsteam gegarandeerd worden. Op het eerste gezicht kan dit lijkt dit voor sommige managers overdreven. Toch blijkt dat het niet adequaat aanpakken van mentale gezondheidskwesties een invloed heeft. Enerzijds op de ontwikkeling en anderzijds op het behoud van talent op de lange termijn binnen een organisatie.

Huidige medewerkers vinden de voordelen op het gebied van mentaal welzijn zeer belangrijk als ze kijken naar een potentiële baan, dat blijkt uit onderzoek van het platform voor Geestelijke gezondheid, Ginger, uit 2021. Deze overweging kan vooral van cruciaal belang zijn voor organisaties met millennials of Gen Z-werknemers, aangezien volgens een rapport van PwC zij aangeven dat hun mentale gezondheid hun grootste prioriteit is. 

Bedrijfsverliezen als gevolg van zorgen over de geestelijke gezondheid van werknemers worden steeds groter. Sapiens Labs rapporteert dat in de Verenigde Staten: 

  • Depressieve stoornissen kosten organisaties tussen de 31 en 51 miljard dollar per jaar aan productiviteitsverlies. 
  • Een werknemer met een depressie kost een organisatie jaarlijks $10.000 aan ziektekostenverzekering, tegenover een gemiddelde van $4.584.
  • Een werknemer met een zware depressie is gemiddeld 27 dagen per jaar afwezig.
  • Voor elke $1 die jaarlijks wordt geïnvesteerd in preventie- en interventieprogramma’s ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid, kunnen werkgevers $2 tot $4 besparen op andere uitgaven
  • Werving en herplaatsing kost gemiddeld $4.000 per werknemer.

2. Culture

Werkgevers doen er goed aan een organisatiecultuur creëren die geestelijke gezondheidsproblemen destigmatiseert en tegelijkertijd het zoeken naar hulp normaliseert en aanmoedigt.

Het veranderen van de cultuur vergt veel inspanning, strategisch inzicht en consistente inspanningen gedurende een langere periode. Om te begrijpen hoe een dergelijke cultuuromslag effectief aan tepakken, begin je met het beoordelen van de huidige cultuur door de volgende vragen te stellen:

  • Wat zijn de meest dringende zorgen over de geestelijke gezondheid van medewerkers?
  • Hoe gemakkelijk uiten medewerkers hun zorgen over hun geestelijke gezondheid aan collega’s en managers?
  • Hoeveel weten medewerkers over de voordelen en diensten van het bedrijf op het gebied van mentaal welzijn?
  • Hebben medewerkers het gevoel dat hun managers in staat zijn om hun zorgen over de geestelijke gezondheid binnen het team te begrijpen en te steunen?
  • Welke middelen op het gebied van geestelijke gezondheid gebruiken werknemers het meest? Welke diensten en voordelen vinden zij het meest nuttig?

De beoordeling moet een basis creëren voor begrip vanuit het management over de geestelijke gezondheidzorgen van hun werknemers. Daarna gebruik je de bevindingen om beslissingen te nemen over veranderingen of toevoegingen aan het aanbod en de voordelen op het gebied van de geestelijke gezondheid van werknemers. Hou in gedachte dat ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheid niet voor iedereen gelijk is en dat het zoeken naar hulp afhankelijk is per geslacht, leeftijd en bedrijfstak. 

3. Care

Vervolgens moet een organisatie nagaan welke vormen van ondersteuning het meest effectief zijn als het gaat om preventie en interventie. 

Preventieve zorgmaatregelen omvatten talentmanagement, met inzicht in het ontwerp van jobs, teamervaring, het werkklimaat, en de manier waarop werknemers worden aangestuurd. Zoals Jen Fisher in Harvard Business Review aangeeft, kunnen managers een positieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid van werknemers als ze werkverwachtingen opstellen en een stijl hanteren die burn-out kan voorkomen. 

Evalueer het huidige aanbod en de effectiviteit of het gebruik ervan voordat u nieuwe diensten toevoegt. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld faciliteiten aanstellen voor de geestelijke gezondheid voor werknemers. Maar het is van belang om de haalbaarheid, de kosten en het geschatte gebruik van deze diensten te begrijpen. Door een beoordeling van de organisatiecultuur kunnen deze beslissingen op basis van gegevens worden genomen.

Zorg ervoor dat je de voordelen op het gebied van geestelijke gezondheid en de steun van het management evalueert. Hoe ziet de ondersteuning van het bedrijf eruit voor werknemers die verlof hebben genomen vanwege geestelijke gezondheidsproblemen en nu weer aan het werk gaan? De meeste organisaties bieden al veel voordelen aan, maar werknemers zijn hier misschien niet goed van op de hoogte. Vaak is het zo dat deze voordelen effectief zijn maar dat het gebruik ervan erg laag is. Organisaties zouden hun zorginstrumenten regelmatig moeten evalueren en hun financiële investering in hun aanbod van geestelijke gezondheidszorg moeten blijven optimaliseren. 

4. Community

Een van de sleutelfactoren in het verminderen van stress voor werknemers is ervoor te zorgen dat ze het gevoel van werkgemeenschap en verbondenheid hebben. Dus hoe kan een organisatie het beste haar gemeenschapsgevoel versterken en een plaats worden waar mensen in de hele organisatie medeleven, zorg en bezorgdheid ervaren? Het begint met leiderschap.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat managers een directe, dagelijkse impact hebben op het creëren van een gemeenschapsgevoel voor hun team. Leiders hebben de verantwoordelijkheid om authentieke zorgzaamheid te tonen. Het is ook aan hun om een psychologisch veilige ruimte te bieden aan teamleden om professionele of persoonlijke zorgen te delen. Een recent voorbeeld dat het nieuws haalde, was toen LinkedIn al zijn werknemers een week vrij gaf zodat ze konden herstellen van een door een pandemie veroorzaakte burn-out.

Is het de moeite waard om op te komen voor de geestelijke gezondheid van werknemers? Als je toekomstvisie ook het behoud van je personeel omvat, dan is het antwoord duidelijk ja. In de nasleep van de pandemie blijven medewerkers worstelen met hun toewijding, de relatie met hun organisatie, en hun professionele en persoonlijke evenwicht. Op dit kantelpunt zullen werkgevers die de geestelijke gezondheid van werknemers omarmen en ondersteunen, meer talent aantrekken.

Bron: Fast Company . Meer weten over wellbeing? Deze artikels zijn alvast interessant.