employee engagement webinar
image/svg+xml

How to: Employee Engagement

By:

Op 24 februari nodigde consultancy bedrijf ClearXperts Inge van Belle en Klaus Lommatzsch uit voor een webinar over Employee Engagement. What else nietwaar? Het webinar bracht meer dan 100 professionals op de been op het kruispunt van marketing en HR. Het werd een boeiende uiteenzetting, gebaseerd op het boek dat beide bedrijfsleiders schreven “Employee Engagement, what else?

Back to basics

Jammer genoeg bestaan er nog teveel misverstanden rond het begrip employee engagement. Vele professionals verwarren het met jobtevredenheid, werkgeluk of welzijn op het werk.

Werknemersbetrokkenheid is niet hetzelfde als jobtevredenheid en happiness at work, al zijn deze wel gerelateerd. Zo kan je gelukkig zijn op je werk, maar je niet betrokken voelen tegenover je werkgever of de hoofdzetel. Daarnaast is betrokkenheid ook meer dan het welzijn op de werkvloer. Een yogasessie organiseren of een pooltafel plaatsen kunnen leuk zijn maar deze gaan niet bijbrengen aan betrokkenheid. Bedrijven nemen vaak dit soort initiatieven nemen met als gevolg dat er zeer weinig respons van de medewerkers komt. Het is dus belangrijk om eerst aan de betrokkenheid van je medewerkers te werken voordat er aan het welzijn kan deelgenomen worden. 

Wat is Employee Engagement dan wel? De eerste definitie van het begrip vinden we terug in de jaren ’90, in het werk van de Amerikaanse professor William Kahn. “Werknemers voelen zich mentaal, fysiek en emotioneel betrokken bij hun werk” zo omschrijft hij Employee Engagement.

17% is actief gedeëngageerd

Uit de definitie van Kahn zouden we kunnen concluderen dat het relatief simpel is. Maar niks is minder waar.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Gallup blijkt dat maar liefst 87% van de werknemers zich niet geëngageerd voelt bij de organisatie, daarvan is nog eens 17% dat actief onbetrokkenheid vertoont.

Niks is zo schadelijk voor het engagement van medewerkers als wanneer leiders toxisch of negatief gedrag tolereren. Vandaar de nood om actieve onbetrokkenheid snel aan te pakken.

Vijf tips om hiermee om te gaan: 

  • Ga een gesprek aan met de persoon en houd het interactief. Stel jezelf open voor een gesprek waar van beide kanten input kan komen.
  • Wees specifiek met voorbeelden. 
  • Niemand is slecht. Past deze persoon niet in het bedrijf of is er iets gebeurd in het verleden? Kijk naar de dynamiek tussen de organisatie en medewerker. Focus op het gedrag en niet op de persoon zelf.  
  • Negeer de ‘brutal facts’ niet. Het is beter om voor de positieve sfeer in je organisatie te kiezen en de persoon te ontslaan dan te kiezen voor de competenties van de persoon die negativiteit met zich meebrengt.

Happy cows give better milk

Zo vertelt Klaus dat hij tijdens een bezoek bij een Duitse vriend op zijn boerderij hoorde dat zijn koeien luisteren naar klassieke muziek en massages krijgen. Moraal van het verhaal: hoe meer betrokken je werknemers zijn, hoe meer je terug zal krijgen. 

Je bent tot 51% productiever wanneer je meer betrokken bent. Betrokkenheid leidt tot grotere productiviteit, hogere retentie, een sterker merk en meer klantentevredenheid.

Wanneer medewerkers zich betrokken voelen hebben ze goesting om te blijven werken voor jouw bedrijf en creëer je een hoge retentie. Daardoor wordt je merk sterker tegenover leveranciers, toekomstige collega’s en klanten. Zij voelen namelijk ook de (positieve) sfeer die hangt in je organisatie. 

Een gezond bedrijf uitbouwen is het doel van elke bedrijfsleider, dit hangt samen met de klantentevredenheid. Er is dan ook een correlatie tussen employee experience en customer experience. Hoe beter de ervaring van je werknemers, hoe meer impact die gaat hebben op de klanten hun ervaring en dat leidt tot groei van het bedrijf. Zijn je medewerkers bereid om “the extra mile” te gaan, dan zullen je tevreden klanten op hun beurt weer een positieve impact hebben op de motivatie van je medewerkers. Hierbij is het belangrijk om het effect, de outcome, op de klanten te meten. 

Engagement drivers

Tijdens de webinar worden er 4 van de 12 betrokkenheidsdrijfveren besproken, het gaat onder meer over purpose creëren, bedrijfswaarden, leiderschap en teamwork. 

Het is cruciaal om een de purpose van je organisatie duidelijk te communiceren aan je medewerkers. Concreet wil dit zeggen dat je medewerkers in duidelijke taal moeten kunnen omschrijven waaraan ze dagelijks meewerken. Een voorbeeld hiervan is DEME. De baggeraar definieerde zijn purpose om een superkrachtige manier: “creating land for the future”. Concreet betekende dit dus dat -in plaats van te zeggen dat je modder opspuit voor de kust- de DEME medewerkers konden vertellen dat ze land creëren voor volgende generaties. Een duidelijk, verstaanbaar doel zal meer motivatie en betrokkenheid creëren.

Hire and fire on values. Bedrijfswaarden zijn gedragsbepalend voor medewerkers, ze kunnen gezien worden als de roots van een bedrijf. Zorg er voor dat er een match is tussen je medewerkers en de waarden van het bedrijf.

Leiderschap is zeer bepalend in een organisatie. Het is een van de meest cruciale drijfveren van engagement. Enerzijds moet de leider het team vertrouwen om het bedrijf te brengen naar waar het moet raken, anderzijds moet het team vertrouwen op de expertise van de leider om hen te begeleiden. 

Teamwork en sterke teams zijn essentieel. Een organisatie moet voldoende veiligheid, kwetsbaarheid en doelgerichtheid bieden aan haar medewerkers. Mensen moeten zich veilig voelen binnen een team en het gevoel hebben dat ze hun mening kunnen geven. De ruimte om fouten te mogen maken en een context waarin deze tworden toegegeven, moet aanwezig zijn. Hierbij komt de rol van leiderschap terug, als het topmanagement hun fouten durft toe te geven zullen je medewerkers dit kopiëren. Je team moet samen kunnen streven naar concrete en haalbare doelen. 

How are you (really)?

Employee Engagement in de praktijk start met te vragen hoe het echt gaat met iemand. Vaak wordt er wel geluisterd maar niet begrepen. Achterhalen hoe je medewerkers zich voelen is dus key. Aangezien het in de context van hybride werken praktisch vrijwel onmogelijk is om dit aan iedereen op consistente manier te vragen, zijn surveys op dit moment nog steeds de beste manier. 

Surveys die doorlopend worden afgenomen en resultaten die toegankelijk en transparant zijn voor iedereen. Dat is hoe je medewerkers opener kan laten reageren als je hen vraagt hoe het gaat met hen want ze kunnen zien hoe het met hun collega’s is gesteld. Het doel is dus om de surveys, regelmatig af te nemen, zo snel mogelijk te publiceren en alle cijfers te laten zien (ja, ook de slechte). Het gaat er vooral om wat je doet met de cijfers, niet zo zeer over de cijfers zelf. 

What would marketing do?

Doelen en principes zijn basis voor employer branding. Dit is het creëren en behouden van een positief imago of reputatie van je organisatie als werkgever voor huidige en potentiële medewerkers. Het heeft dus weinig zin om je bedrijf op een bepaalde manier te profileren als de interne waarde niet corresponderen met hoe het er echt aan toe gaat in je organisatie. 

Interne en externe doelgroepen hebben nood aan verschillende media om informatie te ontvangen. Zorg ervoor dat je communiceert via de juiste media en dat je informatie op je eigen website zet, niet alleen op sociale media want daar ben je geen eigenaar van. 

Houd de communicatie levend, intern en extern. Mensen die voor je bedrijf hebben gekozen, bevestigen in hun keuze door dynamische communicatie. Op die manier bouw je weer verder aan een sterk merk.

Wie is verantwoordelijk voor Employee Engagement? 

Betrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie. Alles begint bij de leider en het topmanagement, door het goede voorbeeld kunnen geven naar de rest van de organisatie. HR mag zichzelf beschouwen als de eigenaar van het employee engagement project, en zodoende te capteren wat er leeft en wat er verbeterd kan worden. Daarna zijn de teamleiders cruciaal om bij het sturen van betrokkenheid binnen de teams. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze zich inzetten, ernaar streven om de beste versie te worden van zichzelf, als bondgenoot van de organisatie

Herbekijk het webinar hier.  

Lees hier meer over Employee Engagement.