image/svg+xml
Aura

Is de Great Resignation ook een Belgisch fenomeen?

By:

Onder impuls van de coronapandemie nemen miljoenen Amerikanen uit eigen beweging ontslag. Alleen al in november 2021 ging het over meer dan 4,5 miljoen mensen. Twee arbeidsmarktspecialisten van Herculean Alliance en Accent vertellen hoe werkgevers het tij kunnen keren. ‘Organisaties moeten nú werk maken van het werknemersengagement.’

De ‘Great Resignation’, of de ‘Big Quit’, heet de massale ontslaggolf in de VS. Deze opmerkelijke trend komt boven op de war for talent en dreigt de arbeidsmarkt nog meer te ontwrichten. Behalve mensen voor nieuwe functies moeten organisaties ook vervangers zoeken voor alle openstaande jobs die miljoenen vrijwillige vertrekkers achterlaten.

Is de Great Resignation ook in ons land zichtbaar?

Inge van Belle (Medeoprichter van Herculean Alliance): ‘Vaak geldt: als het regent in de VS, begint het te druppelen in België. Er zijn vandaag onvoldoende Europese cijfers beschikbaar die deze tendens bij ons in kaart brengen. Eén studie van SD Worx bekeek vorig jaar het verschijnsel in enkele Europese landen. Daaruit bleek dat de trend licht in opmars is in Duitsland. België behoorde toen nog tot de meest stabiele landen op dat vlak.’

Thomas Wauters (R&D Manager Accent): ‘Daaruit zou je kunnen concluderen dat deze trend in ons land voorlopig nog niet bestaat. Maar we merken wel een zekere rusteloosheid. Meer dan 37 procent van de Belgen overwoog begin vorig jaar om van job te veranderen, zo blijkt uit cijfers van Acerta en Stepstone. Wij zien dat mensen dikwijls voor meerdere jobs solliciteren en pas daarna een definitieve beslissing nemen. Overwegen betekent dus niet noodzakelijk doen. Allicht vormt de Belgische loonpolitiek met gekoppelde anciënniteitsvoorwaarden een drempel.’

Hoe kunnen organisaties voorkomen dat hun medewerkers vertrekken?

Inge van Belle: ‘Door samen te groeien. Als organisaties hun medewerkers de beste versie van zichzelf laten worden en daar targets en key performance indicators bij vastleggen, worden ze samen sterker. Dat heeft positieve effecten op zowat alles: de medewerkers, de klantentevredenheid, de productiviteit, de aandeelhouders en ga zo maar door. Zelfs bij mensen die overwegen om van job te veranderen is het nog niet te laat. Van job veranderen wordt soms vergeleken met een zwangerschap: het kan tot negen maanden duren vooraleer mensen effectief de stap zetten. Die periode is voor werkgevers net een opportuniteit om medewerkers bij hen proberen te houden.’

Thomas Wauters: ‘Ook door actief in te zetten op upskilling en reskilling zorgen bedrijven ervoor dat mensen langer bij hen aan de slag blijven. Uit onze cijfers blijkt dat de sollicitatiebehoefte van mensen in dergelijke bedrijven lager ligt. Mensen solliciteren daar tot vijftig procent minder in vergelijking met organisaties die te weinig of helemaal geen bijscholingen of herscholingen aanbieden. In die zin moeten we de Great Resignation misschien ook bekijken als de Big Switch: mensen vertrekken omdat ze een andere job willen uitoefenen. Transitietrajecten kunnen daarbij helpen. Zo zijn we ook partner binnen het project ‘CareerFlow’ van de VDAB. Met dit project stimuleren we de mobiliteit tussen werkgevers en zetten we in op een proactief loopbaanbeleid. We bieden werkgevers en werknemers een perspectief op mogelijke transities en denken alternatieven uit voor ontslag en inactiviteit.’

Bekijk de Great Resignation als de Big Switch: mensen vertrekken omdat ze een andere job willen uitoefenen.

Thomas Wauters, (R&D Manager Accent

Met welke andere strategieën of initiatieven kunnen bedrijven het engagement van hun werknemers vergroten?

Thomas Wauters: ‘Bedrijven moeten vandaag meer dan ooit hun relevantie en doelen verduidelijken. Hun identiteit en organisatiecultuur moeten glashelder zijn. Waarvoor staan ze? Hoe geven ze daar invulling aan? Hoe kijken ze aan tegen hybride werken? Wat is hun corporate social responsibilitybeleid? Als ze dat allemaal kunnen vertalen naar hun medewerkers, dan stimuleren ze daarmee het werknemersengagement, houden ze de mensen die bij de organisatie passen langer aan boord én trekken ze doelgerichter nieuwe collega’s aan.’

Inge van Belle: ‘Klopt. ‘Your vibe attracts your tribe’ zeggen wij altijd. Bedrijven winnen aan welwillendheid wanneer ze hun medewerkers behandelen als hun beste klanten. Want een tevreden medewerker zorgt optimaal voor de klant. Medewerkers eerst dus! Ook een aanrader is het stay interview. Veel werkgevers organiseren een exit interview om te vernemen waarom iemand bij hen vertrekt. Maar ze kunnen mensen ook vragen waarom ze vandaag bij hen blijven. Zo weten werkgevers wat mensen aantrekt in het bedrijf en wat ze eventueel kunnen verbeteren om dat verder te stimuleren.’

Your vibe attracts your tribe: behandel uw medewerkers als uw beste klanten.

Inge Van Belle, Co-founder Herculean Alliance

Hebben jullie binnenkort gegevens over de Belgische Great Resignation?

Inge van Belle: ‘Absoluut. Samen met Accent organiseren we momenteel een grootschalig onderzoek in België. Daarin kwantificeren we niet alleen hoeveel mensen overwegen om van job te veranderen, maar ook hoeveel er dat effectief doen. En welke verschillen er al dan niet bestaan tussen leeftijdsgroepen, sectoren, functies, enzovoort. En we polsen ook naar de beweegredenen. Eind maart, begin april 2022 denken we alle resultaten verwerkt te hebben. Daarmee kunnen werkgevers dan doelgericht aan de slag.’

Bron: De Tijd