image/svg+xml
Aura

Rust om duurzaam te blijven bijdragen

By:

Zijn rust en zelfzorg een luxe? Nee hoor! Ze helpen net om duurzaam te blijven bijdragen… Ik geef je alvast enkele tips!

Een gevoel van dringendheid

De rustige vakantieperiode werd doorbroken door grootschalige overstromingen in de provincie Luik, die een ongeziene ravage achterlieten. Gedurende twee weken nam ik in de getroffen gemeente Trooz een coördinerende rol op binnen de crisishulpverlening in het kader van het mandaat dat Defensie had gekregen van de Federale overheid.

De dagen waren gevuld met vergaderingen met de verschillende spelers op het terrein, zoals de gemeente, het Rode Kruis en de civiele bescherming, vele telefoontjes, en vragen ter plaatse van mensen die ons bureau als het nieuwe aanspreekpunt erkenden. Zeer drukke dagen, die mensen uit de crisishulpverlening ongetwijfeld herkennen. Maar ongetwijfeld is dit ook herkenbaar voor zovele andere sleutelfuncties in bedrijven en organisaties. Informatie komt langs alle kanten binnen en moet verwerkt en doorgegeven worden aan de juiste personen, iedereen wil graag zo snel mogelijk een antwoord van je zodat zij ook verder kunnen met hun taken, een lange to do-lijst, etc. Het gevoel van verantwoordelijkheid om de zaken vlot te laten verlopen en een constant gevoel van dringendheid vormen echter een valkuil die velen mogelijks herkennen: pauzes worden geschrapt om toch nog snel dat belangrijke telefoontje te plegen, we eten snel snel tussen het werken door of vergeten zelfs te eten en we werken ‘s avonds laat door. We vertellen onszelf dat dit ritme maar tijdelijk is en dat er snel wel een rustigere periode zal komen waar we het weer rustiger aan kunnen doen. Maar vaak is dat niet het geval. Ook in de drukte en zelfs vooral dan, moet er oog zijn voor voldoende rust en zelfzorg. We zien rust en zelfzorg vaak als een luxe die we ons vanuit onze functie niet kunnen permitteren maar eigenlijk is het net een ‘must’ om duurzaam te kunnen blijven bijdragen!

Als de kleine pauzes en voldoende slaap ontbreken door de drukte, krijgen onze hersenen te weinig kans om te recupereren en raken ze uitgeput. We begrijpen de informatie die men ons geeft minder goed of verkeerd, we onthouden minder goed, we denken gejaagder en chaotischer en we verliezen het overzicht. Hierdoor hebben we meer tijd nodig om iets af te werken en hebben we meer risico om fouten te maken en verkeerde beslissingen te nemen, die dan extra tijd kosten om recht te zetten. Kortweg: we zijn minder performant.

Hoe pakken we dit nu juist aan?

Allereerst is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie begrijpt dat rust een must is die deel uitmaakt van duurzaam presteren. Vervolgens moeten we die rustmomenten structureel inbouwen doorheen de dag. Vijf à tien minuten kwalitatieve rust per gewerkt uur en een afgebakende lunchpauze van minimum dertig minuten op een andere plaats dan de werkplek, kunnen al helpen om de efficiëntie weer te verhogen. Na een drukke werkdag is het tevens belangrijk om ’s avonds zowel fysieke als mentale recuperatiemomenten in te bouwen. Tenslotte zijn voldoende lange nachten met kwalitatieve slaap ook belangrijk aangezien mentale recuperatie vooral in het tweede deel van de nacht plaatsvindt.

So, voldoende en op tijd wat rust nemen is de boodschap om duurzaam te blijven bijdragen 😉

Ann Maes
Psycholoog – mental coach