Employee Engagement, what else
image/svg+xml
Aura

Employee engagement, what else?

By:

Employee engagement, what else? Het boek waarvoor Inge van Belle en Klaus Lommatzsch de handen ineengeslagen hebben. In volle Coronatijd wordt alleen maar duidelijker hoe cruciaal medewerkersbetrokkenheid is in de overlevingsstrategie van bedrijven. 

Het is nu of nooit

Employee engagement is hot. Je kan er niet naast kijken. Het wordt zelfs een fundamenteel basisprincipe van goede bedrijfsvoering. Overal ter wereld willen bedrijfsleiders het engagement van hun medewerkers verhogen. Uit studies en uit de praktijk blijkt namelijk telkens weer dat bedrijven met een hoog engagement productiever, klantgerichter en succesvoller zijn. 

Maar jammer genoeg blijkt minder dan een vijfde van de medewerkers zich emotioneel betrokken te voelen. En zo’n 17% van de medewerkers geeft zelfs aan actief onbetrokken te zijn, met onverschilligheid of zelfs sabotage op de werkvloer tot gevolg. Volgens het onderzoeksbureau Gallup kost dit fenomeen bedrijven wereldwijd miljarden euro’s. 

Meer dan happiness

Een jammere zaak, vooral omdat bedrijfsleiders en hr managers employee engagement hoog op de agenda plaatsen. Maar ze slagen er zelden in om de betrokkenheid daadwerkelijk te verhogen. De voornaamste reden hiervoor is omdat betrokkenheid beïnvloed wordt door veel meer factoren dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Door je blind te staren op enkel happiness, jobtevredenheid of welzijn op de werkvloer, riskeer je je te beperken tot enkele deelaspecten en de bal verkeerd te slaan. 

Alles begint met het uitbouwen van een sterke, uitgesproken bedrijfscultuur. Deze cultuur reflecteert wat onzichtbaar, maar duidelijk voelbaar is van zodra je een organisatie binnenstapt. Het druipt bij wijze van spreken van de muren. Het goede nieuws daarbij is dat cultuur maakbaar is en dient geboetseerd te worden. Elke organisatiecultuur kan daarbij worden ingedeeld in een van de vijf maturiteitsniveaus, van silocultuur tot footprint cultuur. Elke maturiteit gaat gepaard met specifieke kenmerken.

12 drijfveren voor engagement

We identificeerden daarnaast 12 drijfveren die een rechtstreekse impact hebben op de betrokkenheid van medewerkers, gaande van de “purpose” van de organisatie, tot leiderschap, learning en development, diversiteit en inclusie, flexibel werken en zelfs maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Om te weten te komen welke drijfveren in je organisatie het meest relevant zijn, kan je gebruikmaken van technieken die marketing al sinds jaren gebruikt. Hoog tijd nu om deze technieken ook in te zetten binnen de bedrijfsmuren. Hr en marketing zijn twee disciplines die steeds dichter naar elkaar toegroeien. Beiden gaan over hoe je op de meest doeltreffende manier kan interageren met je doelgroep. 

“What would marketing do?”

Een succesvolle marketeer zal je aanraden om eerst te gaan meten. En zowel de bedrijfscultuur als de drijfveren van engagement kan je meetbaar maken. Eens je deze gemeten hebt, kan je deze interactief in kaart brengen. Zo krijg je op korte termijn een zicht op de aandachtspunten waar je eerst moet op focussen als organisatie. Enkel door deze te meten, kan je een objectief beeld krijgen van de huidige situatie. Zo niet, riskeer je als leider uit te gaan van je eigen perceptie en blinde vlekken te krijgen voor wat er gaande is. Zeker met teams die al bijna een jaar van thuis uit werken. 

De shift maken

De shift maken van niet-geëngageerd naar geëngageerd is een proces van langere adem. Maar het is ook een bijzonder leerzaam traject. Daarbij keer je eerst terug naar de “Why” van de organisatie en breng je de unieke troeven van je cultuur naar boven. En elke organisatie beschikt over die troeven, ongeacht het maturiteitsniveau. Vervolgens kan je gebruikmaken van een aantal marketing- en communicatietools om deze op een continue manier te laten leven. Daarbij kan je coaching en leertechnieken inzetten, zoals gamification (inzetten van speltechnieken) en nudging. Als je daarbij je doelgroepen kan segmenteren en behandelen als je beste klanten, dan kom je hiermee al een eind verder.

Het auteursduo

Het is het auteursduo, Inge van Belle en Klaus Lommatzsch, dat hun handen uit hun mouwen heeft gestoken.

Inge is gepassioneerd door alles wat met employee engagement te maken heeft. Zij was dan ook de initiatiefneemster van de enige echte “Employee Engagement Awards” van Herculean Alliance. Ook richtte ze de “Pink Ladies Games” op en draagt zo bij tot de SDG’s van de Verenigde Naties.

Klaus ademt marketing en communicatie. Na een carrière als managing partner en CEO van Duval Guillaume is hij founding partner van Duval Union. Dus ook hier aan kennis en expertise geen gebrek.

Workshops, keynotes of gewoon bestellen

In februari 2021 werd het boek gelanceerd door uitgeverij Die Keure. Maar daar blijft het niet bij. Inge en Klaus zorgen voor workshops en keynote sessies. Benieuwd naar hoe marketing en HR samen gaan? Bestel dan het boek ‘Employee Engagement, what else?’ of boek uw worshop of keynote sessie.