happiness dubai police
image/svg+xml

Werkgeluk als drijfveer bij Dubai Police

By:

Naar aanleiding van International Happiness Day was Inge Van Belle te gast bij Dubai Police, om het verband te leggen tussen werkgeluk, wellbeing en employee engagement. De instelling telt niet minder dan 23.000 medewerkers. Als een van de meest vooruitstrevende overheidsdepartementen in de regio doet Dubai Police heel veel om het geluk van de medewerkers te bevorderen, waaronder tal van challenges en workshops, maar ook initiatieven om de banden aan te halen met de community, female empowerment, biodiversiteit, en projecten rond people of determination.

Het werd een boeiend gesprek, gefaciliteerd door Yara Talib bijgewoond door zo’n 500 medewerkers binnen het politieapparaat.

Webinar van Inge Van Belle bij Dubai Police. Employee Engagement.

Wat is employee engagement? Wat zijn de voordelen van employee engagement?

Betrokkenheid van werknemers wordt vaak verward met jobtevredenheid. Hoewel beide verwant zijn, zijn het twee verschillende concepten. Iemand kan zeer tevreden zijn met zijn jobinhoud en het contact met zijn directe collega’s, maar zich toch niet helemaal geëngageerd voelen tegenover zijn werkgever.

Wat is Employee Engagement dan wel? Laat ons even teruggaan naar de oorspronkelijke definitie ervan door professor William Kahn. Volgens hem krijg je echt engagement als je medewerkers zich emotioneel, mentaal en fysiek betrokken voelen bij hun werk.

In ons boek identificeren wij 4 belangrijke voordelen: 1. Customer Delight, 2. Hogere Retentie, 3. Sterker merk, 4. Hogere Productiviteit. Ze ontstaan wanneer werknemers zich emotioneel, mentaal en fysiek betrokken voelen bij hun werk.

Inge bij webinar van Dubai Police

Waar valt geluk onder als het gaat om employee engagement?

Uit een recente studie uitgevoerd tijdens Covid-19 blijkt dat welzijn op het werk cruciaal is geworden om je werknemers te tonen dat je om hen geeft. Met andere woorden, we moeten prioriteit geven aan onze werknemers. Dit betekent echter niet dat we ons moeten beperken tot welzijn en geluk. Door werknemers de kans te geven om samen activiteiten uit te voeren, creëer je een gevoel van waardering bij de werknemers.

Echter, dit zal je engagement probleem niet oplossen. Andere elementen zijn immers even belangrijk, waaronder de bedrijfsmissie, leiderschap, flexibel werken, diversiteit en inclusie, enz. Door te focussen op de verschillende drijfveren zullen resultaten zichtbaar worden.

Hoe herstel je van de gevolgen van de COVID-19 pandemie?

Hoewel Covid-19 een grote impact heeft gehad, is het niet allemaal negatief geweest. Het heeft ons alvast een aantal wijze lessen gebracht.

Ten eerste moet er dringend aandacht worden besteed aan connecteren. Met connecteren bedoel ik deze 2 dingen:

  • De band tussen mensen moet hersteld worden. Aangezien veel mensen hunkeren naar sociale contacten, zullen er bijvoorbeeld evenementen en workshops nodig zijn.
  • De verbinding tussen medewerkers en hun organisatie. Mensen moeten herinnerd worden aan het doel van het bedrijf. Vooral de know-why, want dat zorgt voor de twinkeling in de ogen van de medewerkers.

De tweede stap is welzijn. Als bedrijf moeten we werknemers helpen om een betere versie van zichzelf te worden. Door 4 belangrijke pijlers in evenwicht te brengen, bereik je welzijn. Deze 4 pijlers zijn Fysiek, Mentaal, Voeding en Sociaal welzijn.

De derde stap is het veranderen van de manier waarop we onszelf organiseren. Gaan we met zijn allen terug naar kantoor eens de pandemie voorbij is? Of delen we ons werk in focustijd en samenwerk-tijd? In ieder geval zullen de kantoren in de toekomst er anders uitzien, veel meer gericht op activity-based werken.

Heb je nog tips, adviezen of een andere boodschap voor het publiek?

Ja, natuurlijk. Ik deel nog graag deze twee inzichten met het publiek.

  • Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat als het gaat om betrokkenheid, welzijn en geluk van werknemers, zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk zijn.
  • Ten tweede, employee engagement gaat over vakmanschap. Het gaat over het creëren van een nooit eindigende energie die iedereen in een organisatie kan voelen. Je kunt het niet kopen en het is nooit echt af. Er moet dus altijd aan gewerkt worden.

Graag zou ik ieder van jullie willen uitnodigen om een meer betrokken organisatie te creëren.

Know more?

Het interview is gebaseerd op de inzichten uit het boek dat Inge en Klaus Lommatzsch hebben geschreven. Meer info vindt u in hun boek “Employee Engagement, What Else?”.

Je kan ook het hele interview op Youtube bekijken.