Carole's Leeskamer met Inge en Klaus
image/svg+xml
Herculean Alliance

Employee Engagement in Carole’s Leeskamer

By:

Op 2 maart waren Klaus Lommatzsch en Inge Van Belle te gast bij Carole’s Leeskamer. Carole Lamarque, Founding Partner van Duval Union Innovative Marketing, nodigde beide auteurs uit om van gedachten te wisselen over engagement in tijden van Covid-19. Uitgangspunt was het boek “Employee Engagement, What Else?” dat onlangs van de persen rolde. Het werd een boeiend gesprek.

Het boek daagt leiders uit om hun engagement game naar het volgende niveau te brengen aan de hand van best practices uit de marketing. Ter voorbereiding van het gesprek stelde Carole een aantal vragen aan haar community. De resultaten van deze bevraging zullen aangekaart worden bij elke vraag die Carole heeft gesteld.

Employee Engagement specialisten in Carole's leeskamer

Ter voorbereiding van de lezing deed Carole een bevraging bij haar LinkedIn connecties. Één van de vragen was of ze tevreden zijn met zichzelf als leidinggevende. 83% zegt tevreden te zijn over zichzelf als leidinggevende.

Carole: Wanneer ben jij tevreden over jezelf als leidinggevende? Wanneer voelt het voor jou goed aan?

Inge: “Wij kijken als leiders naar het team en de capaciteiten en groeikansen van elk individu. Het is namelijk zo dat steeds meer medewerkers aangeven dat ze een bedrijf verlaten omwille van het gebrek aan groeikansen. Vandaar het belang om een lerende organisatie te crete creëren. Wanneer ik een teamlid zie groeien, dan word ik heel blij als leidinggevende.”

“Daarnaast bevinden we ons in een tijd waar leiderschap enorm aan verandering toe is. Velen verwijzen wel eens naar een leiderschapscrisis. We stellen zelf de vraag binnen het team en proberen een mindset te creëren van positive dissatisfaction. Een mindset waar altijd ruimte is voor verbetering.”

“In een echte footprint cultuur bekijk je de teamprestatie als een belangrijke wedstrijdfinale. Na de overwinning overloop je met je team wat je kan verbeteren. Om daarna uiteraard een fles champagne te kraken.”

Carole: Klaus, als leidinggevende van een ecosysteem, werk jij voornamelijk met ondernemers. Heb jij daar een specifieke aanpak voor? Zijn de learnings van het boek ook relevant voor ondernemers onderling?

 

Boek Employee Engagement

Klaus: “De learnings van het boek zijn ook in deze context relevant. Daarnaast moet Employee Engagement geen doel op zich zijn. De ondernemers moeten er juist een middel van maken om gelukkigere klanten te creëren. Waarom? Gelukkigere en geëngageerde werknemers zorgen voor een betere klantenservice: De zogenaamde Customer Delight en zorgt voor nóg meer engagement bij de werknemers. Zo wordt er een cirkel gecreëerd waar het ene invloed heeft op het andere.”

Daarnaast”, gaat Klaus verder, “mag een ondernemer zeker niet alleen concentreren op economische groei. De focus moet eerder gericht zijn op Employee Engagement. Een onderneming kan economische groei hebben, maar dat wil niet meteen zeggen dat de werknemers voldoende geëngageerd zijn. Slecht geëngageerde werknemers kunnen dan op hun beurt zorgen voor minder loyaliteit onder de klanten.”

Economische groei leidt niet altijd tot Employee Engagement”

-Klaus

Inge: “Daarbij wil ik eraan toevoegen dat uit onderzoek van Gallup blijkt dat 87% van de werknemers niet geëngageerd is. Waarvan zelfs 17% zich actief onbetrokken gedraagt in de organisatie.

Klaus: “Vooral dit laatste is momenteel een gigantisch probleem. We zien dat als werknemers niet voldoende geëngageerd zijn, ze zelfs bewust of onbewust de onderneming ondermijnen of saboteren.”

Carole: Hoe belangrijk is transparante communicatie binnen jouw team, Inge?

Inge: “Ik ben een fervent voorstander van transparante communicatie. Echter moet men wel rekening houden met het maturiteitsniveau waar het team zich in bevindt. Zo halen we in het boek 5 niveaus aan die overgaan van een ‘silocultuur’ naar een footprint cultuur.”

Bij een silocultuur heerst er eerder individualisme en doet transparantie vaak meer kwaad dan goed. Hoe meer een team richting richting winnende cultuur beweegt, hoe belangrijker het gebruik van transparante communicatie zal zijn. “

Klaus: “Er zijn drie belangrijke aspecten binnen leiderschap: Veiligheid, kwetsbaarheid en doelgerichtheid.. Dit laatste zorgt voor een onderscheid tussen een vriendengroepje en een sterkwerkend en samenhangend team. Door doelen voldoende duidelijk te communiceren kan er samen naar gestreefd worden.”

Uit de voorafgaande survey blijkt dat iedereen een transparante communicatie naar zijn team belangrijk vindt. Zo haalt Carole aan dat ze zelf iets té transparant is en dat het ook een keerzijde kan hebben – vergelijking met ouderschap, sommigen vertellen alles tegen hun kinderen, sommigen helemaal niets.

Carole: Waarom moet een onderneming inzetten in maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Klaus: “In het boek identificeren we 12 drijfveren waarvan CSR (Corporate Social Responsibility) één van de meest pertinente is. Als je fonkelende ogen wilt, dan gaat dit vaak gepaard met maatschappelijk verantwoord ondernemen. CSR is echter niet nieuw; het heeft een evolutie gekend doorheen de jaren, gaande van pure liefdadigheid, naar meer marketinggerichte en vervolgens strategische CSR. Momenteel is het zaak om een nieuw soort MVO te ontwikkelen, CSR 2.0, waarbij het echt deel uitmaakt van de bedrijfsprocessen.

Zo vermeldt Carole dat ze bij DUVAL UNION veel in jongeren investeren. Ze doen dit door advies bij te staan voor studenten, stagiairs en jonge marketeers. De jongeren van nu zijn de leidinggevende van de toekomst. Daarom biedt Carole de jongeren graag veel leerkansen, beginnend bij een stage. Ze is van mening dat elke kans die je iemand geeft, het iemands toekomst kan bepalen. Uit de enquête bleek dat er maar 37% akkoord gaat met de volgende stelling: “Mijn bedrijf neemt voldoende initiatieven om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten.”

Carole: Inge, jullie bieden een fantastisch engagementtraject aan met begeleiding van experten. Hoe kan hét platform van Herculean Alliance, helpen om beter samen te werken?

Inge: “Niets gaat boven het echte live contact tussen mensen, maar een goede tool heeft zo zijn voordelen. Zo is het echte voordeel van deze tool het phygital aspect, waarbij physical en digital gecombineerd wordt. Data maakt je slimmer om ervaringen beter te maken. Zolang de echte events niet kunnen doorgaan, blijven we digitale tools gigantisch relevant.”

Op deze vraag antwoordde 70% van Carole’s publiek dat ze nood hebben aan bepaalde tools om productiever te kunnen samenwerken. Carole zou eerder investeren in tools die het leven van haar team vergemakkelijken.

Carole: Klaus, wat is volgens jou het belang van informele communicatie?

Klaus: “Informele communicatie is gigantisch belangrijk, tot dit besef kwamen de meeste mensen door de teleworking van afgelopen jaar. Een studie aan Stanford, daterend van zo’n 10 jaar geleden, voerde een experiment uit waarbij zo’n 250 medewerkers van thuis uit lieten werken. Hierbij merkten ze dat de productiviteit enorm steeg. Maar na 9 maanden gebeurde er een ommekeer. Mensen vereenzaamden en wensten terug te keren naar het kantoor. Ze kregen bovendien veel minder carrièrekansen.

35% van de bevraagden geeft aan dat hun team niet voldoende mogelijkheden heeft om informeel met elkaar om te gaan. Dat is echter bij DUVAL UNION Innovative Marketing niet het geval. Dit komt omdat ze beschikken over heel wat tools om met elkaar in contact te blijven.

Carole: Klaus, wat is de impact van communicatie op Employee Engagement?

Klaus: “Als leidinggevende moet je bewust zijn van 3 niveaus bij het delen van informatie. Dit is ‘nice to know’, ‘need to know’ en ‘must know’. Hier speelt de ‘nice to know’ een belangrijke rol. Dit bevat allerhande informatie die de werknemer niet moet weten, maar wel voor meer betrokkenheid bij de organisatie zorgt. Het kan gaan over kleine dingen zoals roddels, weetjes, kleine gesprekken bij de koffiemachine… Kortom, informatie dat voor een aangenamere werksfeer zorgt.”

Uit de enquête blijkt dat 25% niet zo vlot kan communiceren met hun team in deze uitdagende tijden. Carole vindt dat een goede communicatie belangrijk is voor de resultaten, sfeer en cultuur van het bedrijf. In het begin van de maatregelen, heeft Carole een virtueel kantoor opgestart. Dat kantoor heeft haar de mogelijkheid gegeven om vlot te blijven communiceren met haar team.  

Carole: Inge, is de werklast bij jullie gestegen binnen het team? Wat doet dit met de mensen?

Inge: “Ja en neen. Een belangrijk component in wat wij doen is mensen samenbrengen en in deze zin werd het plots rustiger op fysiek vlak, logistiek-gewijs, enzovoort. Door het feit dat ons team zodanig grenzen moest verleggen was er wel een perceptie van een zwaardere werklast, net zo zeer voor ons als leiderschapsteam. We moesten continu nadenken om zo wendbaar mogelijk te blijven en te blijven inspelen op voortdurend veranderende omstandigheden. En dat is bijzonder vermoeiend.”

Klaus: “Als leidinggevende vandaag moeten we er ook over waken dat ons team niet te veel werkt, om onder andere burn-outs te vermeiden. We moeten dus waakzaam blijven over het welzijn van de mensen. Een laatste belangrijk aspect is het formuleren van de KPI’s wanneer er remote gewerkt wordt. Alles staat of valt bij het herformuleren van de KPI’s.”

Meer weten?

Meer lezen? Meer info in het boek “Employee Engagement, What Else?”.

Geïnteresseerd in Carole’s volgende lezing? Hou dan 30 maart om 16u vrij in je agenda. In deze lezing bespreekt Carole met Saartje Vandendriessche haar recent geschreven boek “Tough Body Strong Mind“. Het boek helpt mensen op weg naar een vernieuwd energiek leven en het creëren van een winnaarsmentaliteit.