5 teamgebreken volgens Lencioni
image/svg+xml
Fabrica

5 teamgebreken volgens Patrick Lencioni

By:

De 5 gebreken van een team volgens Patrick Lencioni.

In deze lange COVID-periode horen we steeds vaker naast BurnOut ook de term Team-Out vallen. Geen wonder met collega’s die gedurende geruime tijd op afstand van elkaar zitten te werken. Ook bij telewerken zijn de meest voorkomende problemen in teams terug te leiden tot een aantal basisoorzaken.

Patrick Lencioni coachte en observeerde duizenden CEO’s en Fortune 500-managementteams. Als voorzitter van het managementadviesbureau The Table Group merkte hij duidelijke patronen op in de gedragingen die teambreuken veroorzaken.

Op basis daarvan ontwierp hij een piramide  waar de 5 gebreken van een team worden opgelijst.

Lencioni stelt voor om te beginnen met 5 vragen over je team:

  1. Vertellen uw teamleden openlijk en gemakkelijk hun mening?
  2. Zijn uw teamvergaderingen boeiend en productief?
  3. Komt uw team snel tot beslissingen en voorkomt het dat vastloopt?
  4. Confronteert u uw teamleden met elkaar over hun tekortkomingen?
  5. Offeren uw teamleden hun eigen belangen op voor het welzijn van het team?

Kan je alle 5 vragen positief beantwoorden, dan ben je vast een ongelofelijke manager zijn die geweldig werk levert. Keep going!
Antwoordde je op één van deze vragen ‘nee’, dan is het aan jou om er iets aan te doen.

Team

Wat is een team? Waarom functioneren teams ondermaats?
Teams zijn groepen vol individuen met gevarieerde interesses, sterktes en zwaktes. Dat is ook meteen een antwoord op de tweede vraag. Combineer een gevarieerd team met een manager die niet sterk is in teambuilding en begeleiding, en daar heb je het al: een gebrekkig team.

Lencioni zegt dat met kennis, moed en discipline, teams snel niet alleen samenhangend kunnen worden, maar ook goed  kunnen presteren. Hij verdeelde de gebreken in 5 categorieën in piramidevorm. Vergelijk het met de pyramide van Maslow voor menselijke behoeften.

De 5 gebreken van een team volgens Patrick Lencioni

Zoals in elke piramide is een sterk fundament essentieel om verder te kunnen bouwen. Het is onmogelijk om de doelen op een hoger niveau te bereiken zonder de doelen op de bodem te halen. We analyseren ze van onder naar boven.

Gebrek 1 : Geen vertrouwen

PROBLEEM:

Dit probleem ontstaat wanneer teamleden zich niet kwetsbaar opstellen tegenover elkaar en niet bereid zijn om hun fouten, zwakke punten of behoefte aan hulp toe te geven. Zonder een bepaald niveau van comfort in een team, is het onmogelijk om vertrouwen op te bouwen.

OPLOSSING:

Als manager moet je het goede voorbeeld geven. Vraag hulp aan teamleden, zodat anderen zich hier comfortabeler bij voelen. Geef je eigen zwakheden, beperkingen en fouten toe. Als je het voortouw neemt, zullen anderen volgen.

Langzaam maar zeker zullen deze gewoontes een deel van de groepscultuur worden en zal het team beginnen bouwen aan het fundament van de piramide: vertrouwen.

Gebrek 2: Angst voor conflicten

PROBLEEM:

Teams die niet in staat zijn om ongefilterd te debatteren met elkaar over belangrijke kwesties, zijn een broeihaard van conflicten.

In een werksetting waar teamleden hun mening niet openlijk kunnen ventileren wordt kostbare tijd verspild. Wat leidt tot slechte beslissingen met alle gevolgen vandien.

OPLOSSING:

Een conflict is nodig om betere resultaten te bekomen. Definieer voor jezelf hoe een gezond/ongezond conflict er volgens jou uitziet en deel dit met je team. Een gezond conflict kan positieve gevolgen met zich meebrengen, in tegenstelling tot een ongezond conflict. Als een conflict gezond is volgens jou (en dus het bedrijf kan helpen), hemel je het op aan de hand van voorbeelden. In het andere geval geef je feedback en beschrijf je waarom het je bedrijf niet helpt.

Een andere optie is het openen van vergadering met een slecht idee om te zien of iedereen akkoord gaat om het conflict uit de weg te gaan.
Eén van onze favoriete oefeningen, die leuke situaties kan opleveren.
Als deze oefening te drastisch lijkt, kan je ook een advocaat van de duivel kiezen die alles bekritiseert. Of een gebruik maken van lijsten met pro’s en contra’s.

Gebrek 3: Gebrek aan inzet

PROBLEEM:

Zonder een conflict is het zeer moeilijk voor de leden van een team om zich in te zetten en achter een beslissing te staan. Dat gebrek aan richting en betrokkenheid kan er voor zorgen dat medewerkers ontevreden worden.

OPLOSSING:

Het belangrijkste is duidelijkheid. Duidelijke deadlines, belangrijke beslissingen op het einde van een meeting overlopen, bekijken wat/wel en niet gecommuniceerd moet worden met andere medewerkers,… Duidelijke communicatie is het sleutelelement.

Gebrek 4: Ontlopen van verantwoordelijkheden

PROBLEEM:

Wanneer individuen binnen een team zich niet inzetten voor een duidelijk actieplan, zullen de meest gedreven en gefocuste teamleden van de groep overwegen om hun collega’s hierop aan te spreken. De slecht presterende werknemers verstoppen zich en de leiders worden de bron van discipline binnen de groep.

OPLOSSING:

Als een team zo ver is gekomen dat deze situaties ontstaan, dan wilt dat zeggen dat er vertrouwen en betrokkenheid aanwezig is binnen de groep.
De minst presterende medewerkers hebben vertrouwen in hun collega’s die goed presteren. Duidelijke normen, voortgangsrapporten en teambeloningen zijn belangrijk om er voor te zorgen dat dit gebied gezond blijft. Je moet uit dit probleem het positieve halen en het vertrouwen in elkaar benadrukken.

Gebrek 5: Aandacht voor de teamdoelstellingen

PROBLEEM:

Teamleden hebben de neiging om hun eigen behoeften (ego, loopbaanontwikkeling, erkenning, enz.) boven de doelen van het team te stellen. Als een groep individuen de behoefte van het team aan prestatie minder strikt opvolgt, zal een bedrijf hier uiteindelijk onder lijden.

OPLOSSING:

Een team moet een solide basis hebben van vertrouwen, gezonde conflicten, betrokkenheid en teamverantwoordelijkheid. Als deze basis aanwezig is, zal het voor teamleden gemakkelijker zijn om hun eigen behoeften opzij te zetten in het belang van de groep.
Met deze combinatie moet een team in staat zijn om topprestaties te leveren en met veerkracht om te gaan met mislukkingen. Stay focused met andere woorden.

Inspiratie: artikel van Jessica Zartler.