Vermijden van eenzaamheid onder de telewerkers.
image/svg+xml
Aura

6 op 10 bedrijven zet in op mentaal en fysiek welzijn bij relance

By:

Zijn uw werknemers mentaal gezond? Uit een recent onderzoek van Acerta blijkt dat ongeveer 60% van de bedrijven meer zal inzetten op het welzijn van de werknemers bij het opheffen van de lockdown.

Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat het wellbeing aspect nog belangrijker wordt dan dat het voordien al was. Iets waar Herculean Alliance al jaren op inzet. Het vernieuwde Herculean platform is hiervoor trouwens de uitgelezen tool om het welbevinden van medewerkers in kaart te brengen en te verbeteren.

Veel bedrijven houden er rekening mee dat de psychosociale klachten bij hun personeel zullen toenemen. Voor veel bedrijven is de gezondheid van de werknemers topprioriteit bij het heropstarten van de onderneming.

Crisis in golven

Volgens Yves Plees, Director Acerta Consult, is deze crisis nog lang niet voorbij. Hij stelt dat deze crisis in golven verloopt. De eerste golf is de gezondheidscrisis. Deze evolueerde al snel naar een economische crisis. Hij verwacht dat we ons nu mogen opmaken voor de derde fase, de mentale crisis. Duizenden mensen stierven aan het coronavirus en dat heeft een diepgaande impact op hun omgeving. Meer aandacht voor het welzijn en de mentale weerbaarheid van de werknemers wordt belangrijk in de toekomst. Vele werkgevers zoeken momenteel uit hoe dit te implementeren in de dagdagelijkse activiteiten van hun bedrijf.

Bijna de helft wilt blijvend inzetten op thuiswerk. Een derde van de ondervraagde bedrijven denkt ingrijpende maatregelen te moeten treffen om na de Coronacrisis het hoofd boven water te kunnen houden. 4% vreest zelfs voor het voortbestaan van zijn organisatie. Opvallend: een vierde van de ondernemingen had begin mei nog geen relanceplan klaar.

Uit de ondervraging blijkt dat bedrijven die wel een relanceplan klaar hebben, zich in eerste instantie focussen op korte termijn acties, vooral op het gebied van de kosten. Dit gaat over investeringen uitstellen, prijsaanpassingen, inkoopprijzen verlagen, loonsvoorwaarden heronderhandelen, personeelsbestand afbouwen,…

Creativiteit troef

Yves Plees merkte op dat heel wat ondernemers creatief uit de hoek kwamen. We denken eraan te diversifiëren in hun aanbod en nieuwe producten of diensten te lanceren. Daarnaast gaan ze ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. De werkgevers kijken vooruit naar hun corebusiness, maar ook naar hoe de uitvoering hiervan er uitziet. Hoe werknemers onderling zullen samenwerken, maar ook op het vlak van flexibiliteit in werkuren en -plaats. Wat tijdens de coronacrisis een reddingsboei bleek, wordt niet zomaar over boord gegooid.

Thuiswerken en vorming

Uit het onderzoek blijkt dat thuiswerken de grootste ‘blijver’ wordt. Bijna de helft van de ondervraagde werkgevers wilt thuiswerken blijven toepassen wanneer de lockdown verleden tijd is. Een derde van de werkgevers zal ook meer energie steken in de vorming en ontwikkeling van de werknemers. Een kleine minderheid denkt eraan om medewerkers ter beschikking te stellen voor andere bedrijven.

Zijn uw werknemers mentaal gezond? Bron: Peoplesphere