VCDO 2019 voor Herculean Alliance
image/svg+xml
Herculean Alliance

Voka Charter Duurzaam Ondernemen toegekend

By:
Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen toegekend. Duurzaam ondernemen, een must! Je kan er niet meer omheen, een topic dat mensen steeds meer bezighoudt en begint te beïnvloeden is de klimaatsverandering. Vandaar onze deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), omdat ook wij ons steentje willen bijdragen.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt ondernemingen de mogelijkheid om via een een actieplan op maat resultaatgericht en optimaliserend aan duurzaam ondernemen te werken. In 2015 zijn 193 staats- en regeringsleiders akkoord gegaan met 17 Sustainable Development goals of, vrij vertaald, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden.
Ook wij hebben besloten ons te verbinden met deze ontwikkelingsdoelstellingen. En dat betekent dat we ze als rode draad gebruiken doorheen het Herculean Alliance actieplan.

Wanneer Voka alle ingezonden actieplannen heeft ontvangen, overhandigt ze deze aan een onafhankelijke evaluatiecommissie. In de evaluatiecommissie voor Vlaams-Brabant zetelen vertegenwoordigers van o.a. KULeuven, OVAM, Fluvius, Premed, Besix, Provincie Vlaams-Brabant, Rikolto en VDAB). De commissie neemt uiteindelijk een besluit over welke organisaties al dan niet geslaagd zijn.

We did it!

Deze week kregen we de mededeling dat de onafhankelijke evaluatiecommissie ons het Voka Charter Duurzaam Ondernemen 2019 heeft toegekend. Dit betekent dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen behaald hebben en kunnen blijven groeien als maatschappelijk verantwoorde omgeving.

Daarom hebben we besloten om opnieuw deel te nemen in 2020, ook al ligt de lat dit jaar hoger, met minstens 10 acties die geïmplementeerd moeten worden. Ambitieus, maar Herculeans don’t go home, they go big!

Sustainable development goals

Duurzaamheidsdoelstellingen 2019

Om een idee te geven over de duurzaamheidsdoelstellingen die we ons hebben opgelegd, hebben we hieronder onze belangrijkste initiatieven vermeld.

Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

We hebben tijdens de afgelopen evenementen zo veel mogelijk klassieke energie vervangen door hybride energie dat voornamelijk afkomstig was uit zonne-energie. We gebruiken namelijk generatoren die grotendeels / volledig werken op zonne-energie in plaats van generatoren die volledig op diesel werken.

Verantwoorde consumptie en productie in combinatie met klimaatactie (SDG 12&13)

Al onze afvalstromen tijdens de afgelopen evenementen werden gesorteerd. Backstage hadden we een klein containerpark opgesteld waar alles werd uitgesorteerd. Uiteraard moedigden we ook de deelnemers, aan om te sorteren op het terrein zelf door verschillende containers aan te bieden en deze ook kenbaar te maken.

Ook onze leveranciers werden zorgvuldig uitgezocht. We werkten samen met leveranciers die voornamelijk met duurzame, lokale en seizoensproducten werken. Zo schotelden we hen een verse en duurzame maaltijd voor.

Gendergelijkheid in combinatie met vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. (SDG 6&15)

Behalve onze bekende Hercules Trophy organiseren we ook de Pink Ladies Games en de Pride Games, we zijn er heel erg trots op dat we via deze evenementen gendergelijkheid en vrede stimuleren.

Klik hier voor meer info over onze initiatieven van 2019. Heeft u zelf nog duurzame tips en tricks voor ons die we kunnen integreren in onze events? Contacteer ons dan via info@herculeanalliance.com. We zijn benieuwd!