Employee engagement index
image/svg+xml
Aura

10 tips voor meer engagement

By:

10 engagement tips voor meer betrokkenheid in uw organisatie. In de onderneming van morgen speelt de betrokkenheid van zijn medewerkers een steeds prominentere rol. Maar met verschillende generaties, culturen en profielen binnen uw team is dit steeds minder vanzelfsprekend. De vraag: “Hoe kan ik de mensen in mijn organisatie nu ten volle engageren?” lijkt onvermijdelijk.

Om de betrokkenheid van medewerkers binnen uw organisatie te verhogen, bundelen we hieronder de belangrijkste tips. Deze komen voort uit de resultaten van ons onderzoek en onze jarenlange kennis over bedrijfsidentiteit, teamwork, coaching en engagement.

1. Een gedeelde verantwoordelijkheid.

Eerst en vooral kunnen we stellen dat engagement de verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. De rol van de werkgeverbestaat in het creëren van een stimulerende omgeving waarin elke medewerker zich goed in voelt, fouten mag maken en geapprecieerd wordt. De medewerker moet bereid zijn om voldoende zelfzorg in acht te nemen en zijn beste beentje voor te zetten om zowel in team als individueel resultaat te kunnen leveren. Volgens ons bestaan de taken van de werkgever uit een drieluik: faciliteren, informeren en inspireren.

2. Appreciatie stimuleert.

Respect en erkenning blijken uit het onderzoek sleutelelementen voor engagement. Een schouderklopje wordt zwaar onderschat en toch kan dit wonderen verrichten. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen door collega’s en leidinggevenden, putten aanzienlijk meer voldoening uit hun werk. Dit zorgt dan weer voor meer gedrevenheid. U kan zichzelf dus de vraag stellen: heerst er in mijn organisatie een cultuur van erkenning en waardering? Kleine gebaren maken een wereld van verschil. Appreciatie kaartjes of online complimentjes (vb. via LinkedIn of Microsoft Tools) na een fantastische prestatie, zijn initiatieven deze cultuur aanzienlijk verbeteren.

3. Aandacht voor flexibel werken.

Uit onze onderzoeken komt steeds weer de frustratie rond telewerken naar boven. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de sector of functie, is er technologisch vaak meer potentieel dan oorspronkelijk gedacht. Een werkgroep met voorstanders, HR, IT en andere mogelijke betrokken diensten kan onderzoeken hoe nieuwe technologiegeïmplementeerd kan worden binnen uw organisatie. Mits duidelijke afspraken, heeft op afstand werken hoogstwaarschijnlijk een positieve impact op zowel de betrokkenheid als de productiviteit. Het belangrijkste codewoord hierbij is wederzijds vertrouwen.

4. Fun (seriously) drives result.

Betrokkenheid in uw organisatie gaat ook over fun

If you can laugh together, you can work together. Leuke inhoud en challenges kunnen zorgen voor een positieve gedragsverandering. Actieve ervaringen blijken de ideale manier om harten en geesten van uw community te openen. Door coachings- en gamificationtechnieken in verschillende fasen toe te passen, wordt de juiste balans gezocht en gevonden. Zorg dat medewerkers bijvoorbeeld punten kunnen verdienen, door ze te triggeren met uitdagingen omtrent dagelijkse beweging of gezonde voeding. Ook een gezonde portie humor kan wonderen doen. Als jarenlange dienstverlener van totaalervaringen, zal het niet verbazen dat we bij Herculean fervente voorstanders zijn van de kracht van plezier op het werk.

5. Werk aan uw bedrijfsidentiteit.

Is het DNA van uw bedrijf eigenlijk duidelijk voor iedereen? Wat is het hogere doel? Empathie brengt ons al een stap verder. Het is van groot belang om de gemeenschappelijke purpose te vinden. Dit laat mensen toe om betekenis te vinden in hun dagelijkse activiteiten, gelinkt aan de bedrijfsidentiteit. Iedereen maakt graag deel uit van een groter geheel. Dergelijke zingeving is een van de grootste motoren achter de betrokkenheid van medewerkers. Daar bovenop zorgt dit ook voor trots. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties kunnen alvast helpen om een kader te creëren voor Maatschappelijk Ondernemen.

6. Bottom-up is the way to go.

Leidinggevenden nemen nog al te vaak beslissingen zonder rekening te houden met input van hun medewerkers. Wanneer het management geen (of weinig) gehoor geeft aan de stem van zijn medewerkers, zullen zij zich minder engageren. Luister daarom naar de echo’s vanuit de buik van de organisatie, want hier zit het DNA.

Betrokkenheid bottom-up

7. Situationeel leiderschap.

One size fits all’ werkt niet meer. De dagen waarin de ouderwetse, patriarchale managementstijl zegevierde, zijn voorbij. Diversiteit, generaties, culturen en achtergronden verschillen meer en meer. Een gediversifieerde aanpak – zoals situationeel leiderschap – zijn dus meer en meer op hun plaats. Beloon, erken en stimuleer medewerkers op de manier die bij hen past.

8. Ga voor verankering.

Medewerkersbetrokkenheid wordt door managers nog te vaak gezien als een verplicht nummer van 1 à 2 keer per jaar. Engagement is een werkwoord, met nood aan aandacht op dagelijkse basis. Dat hoeft niet steeds gepaard te gaan met grote budgetten. Een combinatie van face-to-face ontmoetingen, authentieke ervaringen, fun en een online kanaal is al snel een stap in de goede richting. Best gaat u hierbij opzoek naar de ideale mix om een breed publiek aan te spreken. Gamification en competition kunnen al wonderen verrichten. Een handige tool om de betrokkenheid consistent te organiseren en te meten, is een platform.

9. Leading by example.

In alle initiatieven rond engagement speelt een actieve deelname van de directie een cruciale rol. Medewerkers van een organisatie nemen al snel dingen over die door directie worden uitgevoerd. Het management stuurt een fout signaal uit wanneer ze zelf weinig betrokkenheid tonen. Wanneer het management zelf actief deelneemt, gaan medewerkers zich automatisch meer betrokken voelen en gedragen.

10. Data has a better idea.

Waar staat uw organisatie vandaag? Waar wilt u naartoe? Hoe evolueert de sfeer binnen het bedrijf? Om de toewijding van medewerkers te kennen zijn subjectieve parameters verleden tijd. Bij de continue transformaties die organisaties momenteel doorgaan, is data meer dan ooit een cruciale factor. Vandaar de nood om deze te verwerven en analyseren via een platform. Deze inzichten vormen het startpunt om vervolgens de evolutie bij de medewerkers te meten en ten gepaste tijde actie te ondernemen waar nodig. Meten is – nog steeds – weten.

Meer betrokkenheid in uw organisatie

Bent u zelf op zoek naar meer betrokkenheid in uw organisatie? Of benieuwd naar uw eigen engagementsscore? Doe de gratis en anonieme test op onze Employee Engagement website . U krijgt uw score onmiddellijk te zien en kan er onze whitepaper downloaden.