image/svg+xml
Aura

Is het klassieke management tijdperk voorbij?

By:

Is het klassieke management tijdperk voorbij?The key to management is to get rid of the managers,” adviseerde Ricardo Semler, wiens TED Talk viraal ging. Hij introduceerde termen als “industrial democracy” en “corporate re-engineering”. Het is belangrijk om te vermelden dat Semler geen academicus is, noch een expert in management theorie. Hij is wel de CEO van een succesvol industrieel bedrijf.

Zijn visie vertegenwoordigt niet meteen het courante gedachtengoed op niveau van organisatie design. Maar misschien is het is tijd dat we de term “manager” gaan herdefiniëren en ons afvragen of het idee van “management”, zoals het ten tijde van het industriële tijdperk was overgenomen, niet stilaan zijn beste tijd heeft gehad. Meer hierover op WEF.

Het komt neer op het feit dat het model van hiërarchisch managen niet langer geschikt is voor de uitdagingen van de moderne economie. Elke pijler van een traditionele organisatie is nu in beweging, zoals het op een briljante manier geschetst werd door Tanmay Vora.

Bij Herculean werken we aan employee engagement. En inderdaad, we merken dat de tijden aan het veranderen zijn. Tegenwoordig voelt 87% van de werknemers zich niet geëngageerd. Om deze verschuiving in cultuur te laten slagen moet er nog veel gedaan worden binnen de organisatie. Gaande van coaching, team building, informele meetings, ambassadeurstrajecten, enquêtes en zoveel meer.

En de grootste uitdaging van dit allemaal is om de veranderende status van de organisatie continu te meten. We geloven dat het een combinatie is van authentieke ervaringen en een online platform om je community te meten, organiseren, inspireren en te steunen, die de sleutel tot engagement zijn.

Wij staan achter elk aspect van de verschuiving in mindset die noodzakelijk is.