image/svg+xml
Aura

Het verband tussen leiderschap en slaap

By:

Het verband tussen leiderschap en slaap. Steeds meer business leiders geven toe dat ze minstens 4 nachten per week niet voldoende slapen. Een recent artikel in Harvard Business Review door Nick van Dam (McKinsey) en slaapexpert Els van der Helm onderzoekt de link tussen slaap en leiderschap. Het artikel biedt ook enkele kant-en-klare oplossingen om zowel het  individuele welzijn als organisatorische efficiëntie te verbeteren.

Link tussen slaap & organisatorisch leiderschap

In de wetenschap wordt sinds lang aangenomen dat leiderskwaliteiten steunen op de prefrontale cortex, aangezien deze verantwoordelijk is voor hogere cognitieve processen, zoals probleemoplossend denken, redeneren, organiseren, plannen, enz. Neurowetenschappers hebben ontdekt dat -waar andere delen in het brein relatief goed kunnen omgaan met een slaaptekort, dit niet het geval is voor de prefrontale cortex. Basis visuele and motorische vaardigheden verslechteren naarmate mensen minder slapen, maar niet in dezelfde mate als hogere mentale skills.

Resultaatsgericht werken. Onderzoek wees uit dat na +/- 17 tot 19 uren wakker blijven de performantie op een serie taken het equivalent wordt van dat van een persoon met een alocholpercentage van 0,05% in het bloed.  Dat is in vele landen het wettelijk toegestane maximum. Na ongeveer 20 uur waken wordt de performantie van diezelfde persoon die van een alcoholpercentage van 0,1%.

Effectiënt probleemoplossend denken. Slaap is heilzaam voor de cognitieve functies die problemen oplossen, net als de bekwaamheid om met innovatieve en creatieve ideeën te komen. Een studie toonde aan dat een goede nachtrust leidt tot nieuwe inzichten: de testpersonen die goed hadden geslapen bleken tweemaal meer kans te maken om een verborgen shortcut in een taak te vinden t.o.v. de personen die niet goed hadden geslapen.

Verschillende perspectieven vinden. Een groot aantal wetenschappelijke studies beklemtoonden de impact van slaap op de 3 stadia in een leerproces: voor het leren, om nieuwe informatie te codificeren; nhet leren, in de consolidatie fase, wanneer het brein nieuwe connecties vormt; en voor het onthouden, om informatie te herwinnen uit het geheugen. Deze processen zijn kritisch in het vermogen om te zoeken, encoderen en consolideren van diverse perspectieven.

Anderen ondersteunen. Om anderen te helpen, moet men hen eerst kunnen begrijpen. Om dit te kunnen, is het noodzakelijk om hun gelaatsuitdrukkingen en stemtonen te kunnen intepreteren. Maar in een status van slapeloosheid, is de kans groter dat het brein deze aanwijzingen mis te interpreteren en over te reageren op emotionele gebeurtenissen. Bovendien heeft men automatisch ook de neiging om zichzelf op een negatievere manier uit te drukken.

Wat organisaties kunnen doen

Nick van Dam geeft twee aanbevelingen die hij toepast bij McKinsey:

  • Trainingsprogramma’s ontwikkelen die focussen op het verhogen van het bewustzijn en langdurige gedragsverandering creëren. Gemixte leerprogramma’s over het belang van slaap kan een positief effect hebben op het welzijn van de medewerkers.
  • Bedrijfsbeleidsregels evalueren en herwerken om te verzekeren dat ze een goede nachtrust aanmoedigen. Dan gaan het bijvoorbeeld over het beleid rond reizen, of de email policy (vb. blackout periode in email, waarin geen emails verzonden kunnen worden), team werk (zogenaamde “tag teams” opzetten waarbij medewekers elkaar werk kunnen doorgeven in functie van de tijdzone), limieten stellen rond werkuren, verplichte werkvrije vakanties, ruimtes inrichten voor een dutje en slimme management technologie om de slaap te optimaliseren.

Naast meer uitgeruste en meer effectieve leiders te creëren, is er nog een ander argument om veel belang te hechten aan een goede nachtrust. En dat gaat over burnout bij leiders. Een recente studie van Harvard Medical School op hooggeplaatste functies wees uit dat 96% aangaf op zijn minst een zekere graad van burnout te ervaren. Een derde van de bevraagden beschreef hun situatie als extreem. Slaaptekort verhoogt emotionele reactiviteit en het ervaren van stress leidt tot slechtere slaapkwaliteit. Bovendien blijkt slechte slaap een grote factor in verminderd werkengagement. Hoog tijd dus voor organisations om manieren te vinden om het slabakken bij medewerkers tegen te gaan, net als verminderde productiviteit en verhoogde gezondheidkosten ten gevolge van onvoldoende slaap. Het verband tussen leiderschap en slaap bestaat dus werkelijk.

Bron: HBR.