image/svg+xml
Aura

Boosdoener of deugd? Sociale media op de werkvloer

By:

Boosdoener of deugd? Sociale media op de werkvloer. In een verhelderend artikel van Harvard Business Review kaart Professor of Strategy Lorenzo Bizzi van de California State University het onderwerp sociale media op de werkvloer aan. Zijn onderzoek geeft de voor- en nadelen voor zowel werkgever als werknemer helder weer.

Werkgevers staan vaak sceptisch tegenover het gebruik van sociale media tijdens de werkuren, omdat het de productiviteit zou verminderen. Bijgevolg blokkeert meer dan de helft van de werkgevers in de Verenigde Staten de toegang tot sociale media op de werkplek. Maar onderzoek toont aan dat sociale media op de werkplek toch bevorderend is voor de werknemer. Zo zegt 82% van de bevraagden de relaties op het werk te hebben verbeterd door sociale media, ook zegt 60% dat het gebruik van sociale media hen helpt bij het nemen van professionele beslissingen.

Het onderzoek werd afgenomen bij 277 werknemers van een gezondheidszorginstelling en wees erop dat sociale media niet zozeer de productiviteit vermindert, toch niet in dezelfde mate als dat het werknemersbehoud vermindert hierdoor. Het eerste deel van het onderzoekt peilt naar hoe en waarom werknemers platvormen als Facebook, Twitter en LinkedIn gebruiken.  Hierna werd gevraagd naar gedragingen op de werkplek, maar ook of ze zich gemotiveerd voelden in de job en veel initiatief nemen. Het onderzoek besloot dat interactie tussen collega’s, door middel van deze platvormen,  betekenisvol is voor het delen van werkervaringen. Maar dat connecties met mensen buiten de organisatie leidt tot onproductief en afgeleid gedrag op de werkvloer.rahul-chakraborty-460018-unsplash

Verder stelt het onderzoek vast dat werknemers die sociale media gebruiken, eerder geneigd zullen zijn om de werkplek te verlaten. De oorzaak gebonden hieraan is
dat deze mensen meer kans op contact hebben met potentiële nieuwe werkgevers dan hun minder sociale collega’s. De studie wijst dan ook op het gegeven dat 76% van de bevraagden, die sociale media voor het werk gebruiken, interesse toonden in andere organisaties die ze via deze kanalen vonden. Dit staat tegenover 60% van de bevraagden die sociale media enkel tijdens hun vrije tijd gebruiken. Verder werd er gepeild naar hoe de persoon staat tegenover een nieuwe carrière en een nieuwe werkgever. Dit kan men aflezen uit onderstaande tabel.

HBR.png

Dit brengt bedrijfsleiders bij een moeilijke kwestie, willen ze werknemers die sociale media gebruiken en daardoor beter geëngageerd en productiever zijn, maar wel meer kans hebben om het bedrijf te verlaten? Ze kunnen dit probleem op twee manieren aanpakken. Eerst en vooral kunnen oplossingen geïmplementeerd worden die het risico van verlating door sociale media neutraliseren. Zo kan een werkgever sociale media training geven aan zijn werknemers, om hen te laten focussen op de positieve gedragingen op sociale media, zoals samenwerking. Dit zal de gebondenheid tot de werkplek vergroten, alsook de voldoening die men krijgt van de job.

Verder kan de onderneming deze bedreiging omvormen tot een opportuniteit door een eigen sociale media groep te maken waarin werknemers meer geneigd zullen zijn om samen te werken in plaats van hun discussies te voeren over eventuele professionele mogelijkheden bij andere bedrijven. Sociale media kan dus gebruikt worden door de werkgever om het werknemersbehoud te stimuleren, dit door de verwezenlijkingen van hun werknemers te erkennen en door succesverhalen van werknemers zichtbaar te maken. Verder kan deze benadering nog een voordeel hebben bij de werving van nieuwe werknemers. Sociale media kan een werknemer de organisatie laten verlaten, maar in tegenstelling kan sociale media werknemers van andere bedrijven aantrekken tot jouw onderneming.

Bron: Harvard Business Review. Auteur: Lorenzo Bizzi, Department of Management, California State University, Fullerton.

Herculean Alliance