image/svg+xml
Aura

Corporate wellbeing en employer branding

By:

Corporate wellbeing en employer branding. We leven in een tijdsperk waarin werken een must is. Tegenwoordig werkt de mens zo een 40 jaar lang. Het is dan ook niet onbelangrijk dat de mens zich goed voelt in zijn job. Een job is niet zomaar iets wat de mens moet ondergaan. Hij moet het zelf in handen kunnen nemen en zelf graag willen doen. Er moet de mogelijkheid zijn om te kunnen uit blinken en om gewaardeerd te worden. Het belang van employer branding en corporate wellbeing kan dan ook niet langer meer weggecijferd worden. Gelukkige werknemers, die hun job graag doen, zullen het beste van zichzelf geven en zo meedragen aan het succes van het bedrijf.

Tegenwoordig zien steeds meer bedrijven het belang van hun werknemers in. Jammer genoeg zijn het nog steeds te weinig bedrijven die er iets aan doen en te veel bedrijven die het ‘verkeerd’ aanpakken. In een bedrijf wordt vaak de focus gelegd op één aspect rond wellbeing. Zo is er in veel bedrijven wel een fruitdag, wordt sporten aangemoedigd of is er één keer per jaar een teambuilding. Ondanks dat dit goede stappen zijn in de juiste richting is meer nodig om medewerkers op een positieve manier te stimuleren en hen te helpen met hun weg naar gezondheid.

Vooraleer een corporate wellbeingprogramma op te stellen, is het belangrijk eerst te kijken naar de behoeften, vb. door een survey. Deze behoeften in kaart gebracht worden a.d.h.v. de Maslow behoeftepiramide. Eerst dient men hierop te werken vooraleer het corporate wellbeing programma te initiëren.

Bij corporate wellbeing draait het erom om de focus te leggen op de verschillende aspecten van wellbeing: het fysieke, mentale sociale en voeding. Wanneer deze 4 aspecten in balans zijn, heeft dit een positieve invloed op de medewerkers. Het zorgt voor minder stress en verlaagt bijgevolg de kans op burn-out. Daarnaast voelen de mensen zich beter in hun vel voelen, gelukkiger zijn dragen bij tot het succes van het bedrijf.

Afbeeldingsresultaat voor corporate wellbeing

Maar wat is de link met employer branding? Om te beginnen, ben je als bedrijf op zoek naar de beste werkkrachten. Je doet er alles aan om talent aan te trekken en te behouden. Een goed uitgestippeld corporate wellbeing programma hebt, kan je laten zien aan de buitenwereld en verhoogt aanzienlijk de aantrekkelijkheid van je organisatie. Medewerkers zijn meer dan ooit op zoek naar het perfecte bedrijf waarin ze zich kunnen ontplooien en waar ze gewaardeerd worden.

Net zoals employer branding is corporate wellbeing tegenwoordig niet meer weg te denken in bedrijven. Het wordt dus dringend tijd dat bedrijven een corporate wellbeing programma uitvoeren en dit programma aan potentiële werknemers laten zien via employer branding. Wij, de nieuwe generatie toekomstige medewerkers zullen onze keuze maken op basis van deze parameters. Doe er dus iets aan met jouw bedrijf!