image/svg+xml
Aura

Ik hou gewoon niet van sporten

By:

Ik hou gewoon niet van sporten. Vanuit onze vele contacten in het bedrijfsleven merken we dat het huidige welzijnsbeleid al te vaak de nadruk gelegd op het fysieke welzijn. Indien echter vanuit de organisatie al te veel de nadruk wordt gelegd op het bewegingsluik, haakt een groot aantal medewerkers af. De groep die zich hier wel toe aangesproken voelt, is een groep die sowieso aandacht heeft voor een actieve levensstijl, los van initiatieven door de werkgever. Op deze manier riskeren heel wat goedbedoelde initiatieven hun doel te missen en ontstaat frustratie bij de groep die zich niet aangesproken voelt.

Sinds jaren pleiten we voor een holistische aanpak (Mentaal-Fysiek-Voeding-Sociaal), waarbij de mens in zijn geheel wordt beschouwd, zonder de klassieke grens tussen privé- en werkleven. Daarbij kunnen we niet genoeg benadrukken dat de verschillende aspecten in evenwicht moeten bestaan. Een voorbeeld om deze stelling te illustreren: op een fanatieke manier sport beoefenen zonder aandacht voor mentale rust of een aandacht voor familie of vrienden is eerder destructief voor de veerkracht van een persoon.

Ik hou gewoon niet van sporten. Niet elke medewerker wordt getriggerd op dezelfde manier. Door medewerkers in eerste instantie de kans te geven om aan te sluiten bij 1 van de 4 doelstellingen die het best bij hem/haar past, worden ze meegenomen in een evolutiepad.

We willen medewerkers daarnaast maximaal responsabiliseren om zelf hun welbevinden in handen te nemen en hiervoor niet enkel de verantwoordelijkheid af te schuiven naar externe factoren. Twaalf weken volstaan om nieuwe gewoonten aan te leren. Indien nieuwe gewoonten dagelijks worden beoefend, krijgt de medewerker op een natuurlijke manier interesse voor de andere doelstellingen en krijgt hij/zij het gevoel dat deze verandering vanuit zichzelf komt. Deze evolutie is veel krachtiger dan een signaal dat van buitenaf komt.

Hoe kan je completer, evenwichtiger worden? Als mens? Als medewerker? Door deze 4 doelstellingen na te streven. Daarbij word je ondersteund door je werkgever, maar ook via eigen spontane initiatieven zijn welkom, zowel op het werk als thuis:

  • MENTAAL EVENWICHT: op een proactieve manier omgaan met stress, overdaad aan (digitale) informatie, persoonlijke evolutie, ontdekken van talenten, voorkomen van burn-out verschijnselen.
  • FYSIEK EVENWICHT: voldoende bewegen op eigen tempo, met respect voor het lichaam en rekening houdend met een zittend beroep en jachtig levenstempo
  • VOEDINGS EVENWICHT: voeding is het beste medicijn. Aandacht voor een gezond en realistisch voedingspatroon.
  • SOCIAAL EVENWICHT: omgang met collega’s, vrienden en familie is bepalend voor persoonlijk welzijn. Overlapping van individuele waarden en organisatiewaarden.

De coaches van Hercules Academy helpen je organisatie bij het vinden van deze balans die goed voelt voor jou als mens en past binnen de organisatie.

Academylogo

Herculean alliance