image/svg+xml
Aura

De Return van Welzijnsprogramma’s

By:

De Return van Welzijnsprogramma’s. Dat corporate wellbeing programma’s enkel weggelegd zijn voor multinationals of organisaties met gigantische surplussen op de balans, is een veelgehoorde misvatting. Naast het feit dat een succesvol wellbeingprogramma steeds op maat van het bedrijf wordt uitgewerkt -en dus ook binnen de budgettaire mogelijkheden van datzelfde bedrijf- slaagt een goed opgezet programma er gemiddeld ook in om een Return on Investment (ROI) van maar liefst 600% te halen.Het U.S. Department of Labor bijvoorbeeld, maakte in 1990 al gewag van 5 tot 16 Dollar return voor elke geïnvesteerde Dollar.

De hamvraag blijft dan welke elementen van een corporate wellbeing programma het succes uitmaken. Deze 5 elementen blijken cruciaal voor het uitbouwen van een duurzaam welzijnsbeleid:

  1. Geëngageerd leiderschap op meerdere niveaus
  2. Strategische afstemming op het DNA van het bedrijf en de doelstellingen
  3. Een hoogwaardig geïndividualiseerd ontwerp met een brede scoop en een grote relevantie voor de medewerkers
  4. Een grote toegankelijkheid
  5. Een jarenlange effectieve communicatie over de programma’s

De effecten ervan zijn dus niet alleen voelbaar in je bedrijf, maar ook meetbaar. Gaande van een hogere productiviteit van het personeel, tot minder ziekteverzuim en stresswaarneming, een hogere medewerkerretentie, een beter werkklimaat met meer vertrouwen, een betere teamgeest, groei van het natuurlijk leiderschap,… waar uiteindelijk ook meer klantentevredenheid uit voortvloeit.

Dat die rechtstreekse effecten in hun totaliteit een positieve weerslag hebben op de financiële resultaten van een onderneming, lijkt triviaal en heeft geen verdere uitleg nodig. Eén concreet getal willen we je alvast niet onthouden:

De extra kosten voor de ontevreden medewerkers bedragen €7392 per jaar per medewerker. De kosten voor de mindere productiviteit zijn hier nog niet inbegrepen.

In essentie komt het er dus op neer dat een succesvol corporate wellbeingprogramma het Human Capital van je bedrijf hoger valoriseert. De kost van het programma an sich, verdient zichzelf meer dan terug en is quasi een no-brainer. Bovendien kun je ook als er door interne en/of externe omstandigheden weinig budget vrij te maken valt, al profiteren van de materiële en immateriële voordelen die corporate wellbeing voor jou bedrijf kan betekenen.

Benieuwd naar meer? Contacteer ons via info@herculeanalliance.com .

paul-bence-395888