image/svg+xml
Aura

Persoonlijkheidstypes: MBTI

By:

Persoonlijkheidstypes: MBTI. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) helpt mensen om zichzelf beter te leren kennen. Dit hulpmiddel wordt vaak gebruikt als een methode om persoonlijke voorkeuren te bepalen. Het MBTI omvat 16 persoonlijkheidstypes, die allemaal gebaseerd zijn op 4 voorkeurskenmerken.

De indicator werd uitgevonden door Katharine Cook Briggs, samen met haar dochter Isabel Briggs Myers. Het vertrekt van de gedachte dat mensen allemaal specifieke voorkeuren hebben om de wereld te ervaren. Deze voorkeuren bepalen onze interesses, behoeften, waarden en onze motivaties. Vooral de eerste letters van deze woorden zijn belangrijk voor de 16 persoonlijkheidstypes.

Afbeeldingsresultaat voor MBTI

  • Extravert of Introvert: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of eerder op je eigen gedachtewereld? Extraverte mensen werken graag in teams en ontwikkelen ideeën door overleg en samenwerking met anderen. Mensen met een introverte persoonlijkheid werken liever in een rustige werkomgeving en ontwikkelen hun ideeën het best wanneer ze alleen zijn.
  • Observatie (Sensing) of Intuïtie (Intuition): Ben je vooral geïnteresseerd in feiten of ben je meer geboeid door wat strikt genomen mogelijk is? Een kenmerk van een realist is dat ze graag stap voor stap werken aan taken waarvan ze de methode al kennen. Intuïtieve mensen vinden het juist uitdagender om nieuwe, complexe projecten aan te gaan en werken in vlagen van energie.
  • Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je jouw beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of eerder op basis van persoonlijke emoties en idealen? Denkers zijn enorm vastberaden en zijn gericht op de taak in plaats van de groep. Voelers zijn vooral gebaat bij eensgezindheid in de groep. Ze nemen besluiten op basis van hun persoonlijke of andermans emoties. Mensen met een F-voorkeur kunnen hun besluit ook logisch beredeneren, maar ze zullen dat pas doen nadat ze hun emoties hebben laten spreken. Wil je iemand overtuigen? Hou dan rekening met hun voorkeuren.
  • Oordelen (Judging) of Waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of eerder spontaan en flexibel? Oordelende mensen werken het liefst volgens een planning, ze beslissen snel en concentreren zich op wat gedaan moet worden. Ze willen graag elke taak zo snel mogelijk af hebben. Waarnemende mensen houden van verandering, ze staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door te veel structuur. Op sommige momenten hebben ze moeilijkheden om iets af te ronden omdat ze altijd nieuwe en nuttige informatie vinden.

16-personality-types

Iedere deelnemer van deze test heeft een bepaalde voorkeur voor elk kenmerk en krijgt de bijhorende letter ervan in zijn of haar code. Door deze 4 verschillende kenmerken te combineren, zijn er in totaal 16 persoonlijkheidstypen mogelijk. Iemand met de INFP-code is een introverte (I), intuïtieve (N), voeler (F) die ook een waarnemer (P) is.

De 16 verschillende persoonlijkheidstypen die uiteindelijk gevormd kunnen worden,  zijn:  ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ.

Wil je graag meer leren over jezelf? Leg dan deze gratis persoonlijkheidstest af en laat ons weten van wat je gemaakt bent! Interesse in een diepgaandere analyse met persoonlijk advies? De gespecialiseerde providers uit het Herculean Alliance ecosysteem kunnen je verderhelpen.