image/svg+xml
Aura

Persoonlijkheidstype 2: de gever

By:

Persoonlijkheidstype 2: de gever. Je hebt een warme, sociale en enthousiaste persoonlijkheid.

Je wilt leuk gevonden worden en je staat altijd klaar met een grote lach, goed advies of perso2een vriendelijk compliment. Relatie gericht als je bent, reik je de ander de hand en sta je altijd klaar om te helpen. Een goede luisteraar; je focust op de noden en de bezorgdheden van anderen. Je weet (meestal) wat mensen willen en denken.

Je wilt bevestiging, erkenning en bewondering. Bovenal wil je gezien worden als een bijzondere vriend. Je zet jezelf op de tweede plaats wanneer je dat nodig acht en je voelt je gemotiveerd wanneer anderen je inspanningen erkennen en hun appreciatie uiten. Soms ben je echter zo gefocust op anderen, dat je geen aandacht hebt voor je eigen onvervulde noden en gevoelens.

Je aandacht gaat uit naar anderen helpen, hun noden vervullen en zoeken naar iemand die jouw noden kan vervullen. Je bent vaak onbewust van de hoeveelheid aan tijd en energie die je spendeert aan ‘geven’. Soms zelfs in die mate dat je je triest voelt omdat anderen niet in staat zijn hetzelfde voor jou te doen.

Stiekem voel je je soms berooid en kwetsbaar omdat je het gevoel hebt dat je het recht moet verdienen om geliefd te zijn. Om te voorkomen dat je je alleen voelt, zoek je naar manieren om te connecteren met anderen en hen ten dienst te staan.

Een voorbeeld voor iedereen en altijd vriendelijk, ben je buitengewoon begaafd in het creëren en onderhouden van relaties. Emotioneel geslepen als je bent, kan je een vertrouwensband creëren met zelfs de meest moeilijke mensen. Klein van hart en sympathiek, je bent gevoelig ten opzichte van anderen en je ziet het altijd wanneer iemand zich triest voelt of in nood is.

Jouw mantra

Je voelt je goed als je anderen kan helpen. Soms ben je zo gefocust op het vervullen van de noden van anderen, dat je geen aandacht hebt voor jezelf. Als je je gedwongen voelt om iemand een glas water aan te bieden, bedenk dan dat jij misschien wel degene bent die dorst heeft.