image/svg+xml
Aura

MBTI: ENFJ Persoonlijkheid

By:

Algemeen:

MBTI: ENFJ Persoonlijkheid. De ENFJ is zeer meelevend en verantwoordelijk. Hij heeft een warme, ondersteunende persoonlijkheid waarmee hij goed kan samenwerken. De ENFJ’s zijn vriendelijke mensen die goed georganiseerd zijn. Bovendien zijn ze heel goed in het overtuigen van anderen. ENFJ’s halen het beste uit een team door nauw samen te werken en beslissingen te nemen. Ze respecteren hierbij de waarden van anderen en betrekken ze mee in het proces. Ze zijn erg gedreven in consensus bereiken en willen als leider anderen inspireren.  Een echte ENFJ’er is dan ook Oprah Winfrey.

ENFJ op het werk:

De ENFJ vind het leuk om op het werk samen te werken met anderen. Ze vinden het aangenaam wanneer ze anderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, tijdmanagement en het halen van deadlines. Ze komen het best tot uiting in een werkomgeving waar samenwerking en harmonie belangrijk is en daarbij ook het behalen van doelen. Bijpassende sectoren bij de ENFJ zijn hulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg en religieuze omgeving.

Afbeeldingsresultaat voor enfj

Werkpunten voor ENFJ:

Het is wel duidelijk dat de ENFJ’s graag praten. Omdat ze soms te veel praten kunnen ze ontmoedigd geraken omdat ze weinig feedback terug krijgen. De ENFJ moet oppassen dat hij niet kan verwachten van anderen wat hij zelf doet. Daarnaast moeten ze ook oppassen dat ze bij het nemen van beslissingen niet voorbijgaan aan logica en feiten.

Meer informatie over ENFJ vind je hier.