image/svg+xml
Aura

MBTI: INTP Persoonlijkheid

By:

Algemeen:

MBTI: INTP Persoonlijkheid. INTP’s zijn frequent onafhankelijk en afstandelijk. Ze zijn moeilijk, logisch, sceptisch en innovatief. INTP’ers denken heel strategisch. Ze ontwikkelen conceptuele modellen om complexe problemen beter te gaan begrijpen. De wereld analyseren ze op een objectieve en abstracte manier. Feestjes en praatjes is niet voor hun weggelegd. Ze genieten meer van theoretisch en wetenschappelijk speurwerk. Ze lossen dingen op aan de hand van logica en analyse. Hun doel is om de exacte werkelijkheid te weergeven, maar ze doen dit op zo’n complexe manier, dat het moeilijk is voor andere deze te begrijpen. Het is dan ook logisch dat Isaac Newton en Albert Einstein echte INTP’ers zijn.

Afbeeldingsresultaat voor isaac newton theorie

INTP op het werk: 

De INTP komt het best tot uiting in werk waarin zijn probleemoplossend vermogen wordt aangesproken. Ze werken het best in een werkomgeving waar ze tijd en ruimte krijgen om geconcentreerd en zonder onderbreking kunnen werken. Vergaderingen en teamwerk is absoluut niet voor hen weggelegd. Door de speciale kennis die ze bezitten over bepaalde dingen is de INTP vooral te vinden in technische en wetenschappelijke sectoren.

Werkpunten voor INTP:

De INTP is zeer onpraktisch en kan al snel eens de details verwaarlozen. Vergeet dus niet om je rekeningen te betalen, naar de winkel te gaan, …  Probeer te werken aan het onder controle krijgen van je emoties in stresssituaties. Het kan bij INTP al eens voorkomen dat ze hun focus verliezen. Hierbij moeten ze oppassen dat ze belangrijke feiten of details niet over het hoofd gaan zien.

Wil je meer weten over INTP? Lees het hier!