image/svg+xml
Aura

MBTI: INFJ Persoonlijkheid

By:

Algemeen:

MBTI: INFJ Persoonlijkheid. INFJ’ers zijn meelevend, idealistisch, gevoelig, dromerig en ze bezitten over een grote fantasie. Ze hebben graag een gedeelde visie met anderen en willen daarmee mensen gaan inspireren. Ze zoeken betekenis en verbinding in ideeën, relaties en materiële bezittingen. INFJ’ers uiten snel medelijden en meeleven met anderen maar zelf zullen ze hun innerlijke alleen delen met de mensen die ze écht vertrouwen. David Schwimmer is hier een perfect voorbeeld van.

INFJ’s op het werk:

Een INFJ’er kan zich het best ontplooien in zijn werk wanneer hij een bijdrage levert aan het welzijn van de mens. De organisatie waarin een INFJ’er werkt, moet een humanitair doel hebben en een reputatie voor integriteit. De aantrekkelijke beroepen voor INFJ’s zijn dan ook leerkracht, sociaal werker of kunstenaar. Ze halen hun succes op het werk door hun doorzettingsvermogen, originaliteit en het verlangen om alles te doen wat nodig is. Op het werk zetten ze altijd hun beste beentje voor.

Werkpunten INFJ:

INFJ’s zijn in het algemeen heel teruggetrokken en individualistisch. Ze kunnen bij anderen heel mysterieus en onpersoonlijk overkomen. Vaak gaan ze zo op in hun denkproces en betrekken ze hier anderen te weinig mee waardoor er onrealistische visie ontstaat die ze moeilijk verkocht krijgen bij anderen. De omgeving van een INFJ’er krijgt al snel de indruk dat ze moeilijk zijn om te leren kennen. Stel je dus af en toe een beetje meer open INFJ’er!

shutterstock_82751101.jpg

Meer weten over de INFJ’er? Lees het hier.