Corporate wellbeing als wapen in de strijd voor talent.
image/svg+xml
Aura

Corporate wellbeing als wapen in de strijd voor talent

By:

Corporate wellbeing als wapen in de strijd voor talent. Enkele dagen geleden bracht het HR vakblad peoplesphere.be een frappant artikel rond de resultaten van ACERTA’s studie over duurzame inzetbaarheid. Daaruit bleek dat 25% van de ondervraagde Belgische CEO’s, zich zorgen maakt over de gezondheidsklachten van hun personeel binnen dit en vijf jaar. Twee jaar geleden, bedroeg dat percentage slechts 10%.

Goed nieuws dan, hoor ik je zeggen? Wel, volgens mij is er nog heel wat werk aan de winkel voor die 75% van alle CEO’s die zich geen zorgen maakt. Weinig bedrijfsleiders beseffen dat we afstevenen naar een gigantische aanvoerdip op de arbeidsmarkt. Ook vandaag kan je in de kranten lezen dat er de komende jaren 1,1 miljoen hooggeschoolden nodig zijn om onze economie draaiende te houden. Tegen 2030 zal deze nood het grootst zijn. Dit is de reden waarom bedrijven corporate wellbeing als wapen in de strijd voor talent gaan gebruiken.

Om dit gat te vullen, wil de regering mensen aantrekken vanuit het buitenland. Dat is zeker een oplossing, maar beter nog, is het volgens mij om te kijken binnen het eigen bedrijf en de rol van het HR team te beschouwen als een strategische functie die van cruciaal belang is voor de prestatie en de continuïteit van je bedrijf. De regering zou hieraan kunnen meehelpen door middel van life time learning en corporate wellbeing incentives te ondersteunen.

Op dit moment staan HR managers onderaan de payroll qua loon. De laatste jaren is hun rol binnen het bedrijf echter sterk veranderd. Ze zijn van “HR by numbers” en administratieve taken die nodig waren om het sociaal passief te beheren, naar een aanpak van  activatie van het aanwezige personeel gegaan. Met andere woorden, een HR beleid dat ook omschreven kan worden als “corporate wellbeing” facilitator.

Corporate wellbeing promoot het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats, maar daarom niet noodzakelijk voor eeuwig en altijd. Het zorgt ervoor dat het stressprofiel van de werknemers en de functie/positie waarin ze werken gescreend is en dat het bedrijf de nodige programma’s/ kennis kan aanbieden om deze functies te ondersteunen.

Een actief HR beleid gaat op zoek naar de aanwezige talenten van eigen werknemers en zal samen met hen programma’s opstellen rond job crafting, life time learning en lifestyle.

Ja, je leest het goed: lifestyle! Want als je als werkgever inspirerend kan zijn voor de levensstijl van je personeel, kom je in het hart van de mensen en ga je van de rol van geld koe naar werk-levenspartner.

Bedrijven die deze rol aannemen, zullen zich minder zorgen hoeven te maken over de toekomst, aangezien zij automatisch de juiste (en) gekwalificeerde mensen zullen aantrekken. Het zullen net die personen zijn die deze corporate wellbeing levensstijl en goed doordachte balans tussen leven en werken aanhangen, die solliciteren voor een job.

Een praktijkvoorbeeld van één van onze klanten en HR managers van de toekomst kan u morgen lezen in een uitgebreide blog dat een uittreksel is uit “De corporate wellbeing coach“, uitgegeven door Pelckmans Pro.