image/svg+xml
Aura

Over het vinden van een gezond werktempo

By:

Over het vinden van een gezond werktempo. In de laatste maanden is me een enorme stijging opgevallen in aanvragen van bedrijven om hen te helpen met twee kritisch belangrijke problemen:
Het eerste bestaat uit het vinden van een oplossing voor hun werknemers, die vaak een gigantische overbelasting op het werk ervaren. Dit resulteert in een constant gevoel van stress. Het tweede probleem is van een heel andere aard, maar het komt feitelijk neer op hetzelfde probleem. Het is de perceptie van het management over de grondoorzaak van het probleem. In de perceptie van de directie ontstaan veel problemen op het werk omdat veel werknemers niet geconnecteerd zijn met elkaar. Dit individualistische gedrag zou de productiviteit beschadigen en conflicten veroorzaken.

Tijdens mijn burn-out behandelingen en preventieprogramma’s merk ik diezelfde percepties die werknemers verhinderen om een gezonde work-life balance te bereiken. Het is interessant om terug te kijken in de tijd en te onderzoeken hoe de nieuwe digitale manier van werken onze werkomgeving heeft aangetast. En welke effecten dit heeft op ons lichaam en brein. Zoals bij elke evolutie zijn er voordelen aan de nieuwe manier van werken, maar ook valkuilen.

Twee verschillende studies over hetzelfde onderwerp zijn hierin bijzonder relevant. In de eerste en meest recente studie, uitgevoerd door Professor Richard Wiseman en de British Council, werd het algemene levenstempo gemeten. Levine&Norenzayan POL.pdf

Onderzoekers van de British Council hebben in het geheim de wandelsnelheid van duizenden voetgangers getimed in steden over heel de wereld, van Londen tot Damascus. De studie uit 2006 toonde aan dat er een betrouwbare relatie was tussen de bewegingssnelheid van voetgangers en hun algemene levenssnelheid. Bovendien vonden de onderzoekers dat inwoners van snel bewegende steden minder geneigd zijn om anderen te helpen en een hoger risico op coronaire hartziekten hebben.

 Na het vergelijken van data met de bevindingen van een identieke, eerdere studie van 1990, geleid door professor Robert Levine, vonden ze dat de huidige snelheid van het leven 10% hoger is dan in de jaren ‘90. De meest opvallende resultaten werden gevonden in het verre oosten waar Singapore het voortouw nam met een toename van 30%. Prof. Richard Wiseman: “Deze eenvoudige meting biedt een belangrijk inzicht in de fysieke en sociale gezondheid van een stad. Het tempo van het leven in onze grootsteden is nu veel sneller dan voorheen. Deze toename in snelheid zal op meer mensen dan ooit een effect hebben, omdat voor de eerste keer in de geschiedenis de meerderheid van de bevolking in stedelijke centra leeft.”

Verrassend genoeg staat Londen niet in de top 10, terwijl Madrid en Curitiba (Brazilië) op de 3e en 6e plaats staan gerangschikt. Steden in het Midden Oosten hebben, volgens hun bevindingen, het traagste tempo ter wereld.

De link tussen een gezonde levensstijl en het levenstempo lijkt logisch. Daarom mag het niemand verbazen dat een hoger levenstempo gepaard gaat met bijvoorbeeld een hoger risico op coronaire hartziektes. Een andere belangrijke bevinding over onze mentale stabiliteit en stress perceptie is “hoe hoger het levenstempo, hoe individualistischer we worden”. De prijs die we betalen voor een tekort aan connectiviteit is dat het onze stress verhoogt en onze productiviteit op het werk sterk schaadt.

Uiteraard zijn er ook positieve kanten aan een hoog levenstempo. Zo hebben regio’s met een hoog tempo een hogere economische levenskracht. Ook hebben ze een algemeen gevoel van welzijn. Twee niet te onderschatten positieve bijwerkingen dus. Het is pas wanneer het tempo zo hoog ligt dat we niet meer kunnen volgen met onze hersenen, dat we in een psychologische overbelasting gaan. Vanaf dan beginnen we te lijden aan stress gerelateerde aandoeningen – en we elke zin van sociale omgeving verliezen in het proces.

Bedrijven staan voor een grote uitdaging om erachter te komen waar de gezonde balans van hun werknemers ligt. Uitzoeken hoe om te gaan met de uiteenlopende tempo’s van medewerkers werkomgeving is een andere serieuze uitdaging waarmee hedendaagse organisaties geconfronteerd worden. Om succesvol te zijn, moeten bedrijven een manier vinden om hun collega’s te inspireren om meer met elkaar te verbinden en elkaar te helpen wanneer en waar ze kunnen. Alleen door het versterken van de banden tussen collega’s, kan stress tot een minimum worden verlaagd. En dat heeft een gezond werktempo tot gevolg.