image/svg+xml
Herculean Alliance

“Ik dacht dat crowdfunding over donaties ging” – en andere misverstanden

By:

“Ik dacht dat crowdfunding over donaties ging” – en andere misverstanden.

“Crowdfunden: dat gaat toch over donaties?”
Deze zin krijgen bedrijven die starten met crowdfunding maar al te vaak te horen. Dit leidt tot frustratie, want dit is een veel te eenzijdige benadering van het begrip.

Dus, voor eens en altijd: Crowdfunding gaat NIET enkel over donaties, of het sponsoren van boeiende (kunst) projecten, boeklanceringen of een missie naar de Noordpool.

Er is crowdfunding en crowdfunding. Laat ons een en ander uitklaren.

Over het algemeen worden er 4 types crowdfunding onderscheiden:

  • Donatie: De investor doneert geld aan een project dat sympathie oproept. Het gaat hier niet om financiële return, maar om emotionele connectie.
  • Beloning: een variatie op donaties. Het verschil hiermee ligt in het feit dat de investeerder een “symbolische beloning” krijgt, zoals een gadget, korting op een produkt, enz.
  • Lening: de investeerder leent geld uit dat moet worden terugbetaald. In een wereld met een lage interest, is de motivatie voornamelijk financieel.
  • Equity: de investeerder is bereid te investeren in de vorm van een aandeel. De investeerder heeft interesse in dividenden en meerwaarde bij verkoop van zijn aandelen.

Met Herculean hebben we bewust geopteerd voor Equity Crowdfunding. Waarom? Omdat we geloven dat deze vorm van crowdfunding het best past bij onze visie. Vanaf dag 1, hebben de stichters gekozen voor de legale vorm van een coöperatieve met de idee om fans te laten instappen in het verhaal. Dit type crowdfunding is ook de meest gereglementeerde en staat onder de controle van de FSMA (Financial Services & Markets Authoriteit in België). De vereisten om te voldoen aan dit type crowdfunding liggen veel hoger dan voor niet-financiële crowdfunding.

“Ik dacht dat crowdfunding over donaties ging” – en andere misverstanden. In de komende weken willen we graag de meest opvallende misvattingen rond crowdfunding weerleggen. Samen met enkele andere pioniers beschouwen we het als onze missie om deze nieuwe vorm van steunbetuiging aan ondernemerschap mee te promoten. We hopen ook andere ondernemers en scale-ups te kunnen inspireren om zelf ook te starten met hun eigen crowdfunding verhaal.

Featured Image -- 126